Gå til sidens indhold

EJANSNOV

Navn

EJANSNOV

Beskrivende navn

Ej ansat ultimo november

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen EJANSNOV er en krydsmarkering på oplysningssedlen, der angiver, om den enkelte lønmodtager har været ansat ultimo november.

Detaljeret beskrivelse

Variablen EJANSNOV er en krydsmarkering på oplysningssedlen, der angiver, om den enkelte lønmodtager har været ansat ultimo november. Hvis det er udfyldt fremgår det af felt 10 på oplysningssedlen. Variablen bruges sammen med variablen ANS2911K (Ansat ultimo november) til at afgøre, om ansættelsesforholdet er gældende ultimo november i det aktuelle år. Hvis ansættelsesforholdet kun har været gældende en del af kalenderåret, men i flere perioder skal det angives, om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november ved at markere et af felterne ANS2911K (ansat ultimo november) eller EJANSNOV (ej ansat ultimo november), og de øvrige variable til periodemarkering skal ikke udfyldes. I registret kan variablen EJANSNOV antage to værdier:

0: Der er ikke krydset af i feltet "nej" til spørgsmålet om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november
1: Der er krydset af i feltet "nej" til spørgsmålet om ansættelsesforholdet var gældende ultimo november

Bilag

png
html

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

EJANSNOV har ingen værdisæt