Gå til sidens indhold

ANSFRA

Navn

ANSFRA

Beskrivende navn

Ansat fra dato i det aktuelle år.

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Startdato for ansættelsesforholdet i det aktuelle år.

Detaljeret beskrivelse

Startdato for ansættelsesforholdet i det aktuelle år. Hvis startdatoen er udfyldt, fremgår det af felt 8 på oplysningssedlen. Startdatoen angives som "dag måned". Sammen med ANSTIL (Ansat til dato i det aktuelle år) bruges variablen til at afgøre, om ansættelsesforholdet er gældende ultimo november. ANSFRA og ANSTIL er kun information for det enkelte år, og siger som sådan ikke noget om, hvornår den enkelte lønmodtager oprindelig er ansat i virksomheden.

Populationer:

Lønmodtagere med et ansættelsesforhold i løbet af et kalenderår

Populationen består af lønmodtageransættelsesforhold i løbet af et kalenderår, jf. Skats centrale oplysningsseddelregister (register over indkomster). Populationen afgrænses ud fra en gennemgang af årets værdisæt for variablen YDERLIGK (yderlighedskode), og der udvælges de koder, der i det aktuelle år er knyttet til lønmodtagere. For yderligere oplysninger se dokumentationen for YDERLIGK under Lønforhold. http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/loenoplysninger-fra-det-centrale-oplysningsseddelregister/yderligk.aspx

Værdisæt

ANSFRA har ingen værdisæt