Skip to content

Statistical presentation

Contact info

Government Finances, Economic Statistics
Per Svensson
+45 39 17 34 53

psv@dst.dk

Get as PDF

Real property taxes

The statistics show the distribution of property taxes to municipalities and (to 2006) counties as well as in kind (land and cover charges).

Data description

Based on the imposed property taxes the statement shows the total property taxes, their distribution among municipalities and (to 2006) counties and their distribution among kinds (land and cover charges).

Classification system

  • Before 2007 the division in counties is subdivided in municipalities in the given county.
  • Before 2007 the division in region is subdivided in municipalities in the given region.

Sector coverage

Denmark.

Statistical concepts and definitions

Afgiftspligtig grundværdi: Grundværdien fratrukket værdien af grundforbedringer i op til 30 år efter at forbedringerne er foretaget (60 år for skove). Fradraget må ikke overstige ejerens udgifter til forbedringer. Offentlige ejendomme er fritaget for afgiftspligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt. Siden 2003 har der været indført et loft over stigningen af den afgiftspligtige grundværdi, således at den maximalt må stige med 7 pct. fra et år til det næste. I 2019 var reguleringsprocenten 5,5, i 2020 er den 5,8 og i 2021 er den 6,4.

Amtskommunal grundskyld: (ophævet fra 2007): Afgift til amtet udskrevet af den afgiftspligtig grundværdi af ejendomme beliggende i amtet og udgør 10 promille. For ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskoler eller frugtplantager skal der kun svares 5,7 promille. I 2004 er den nedsat til 4,3 promille og i 2005 yderligere nedsat til 1,5 promille. Fra 2006 er den nedsat til 1 promille og samtidigt inddrages skovbrug, så det sidestilles med landbrug mv. Offentlige ejendomme er fritaget. Endvidere kan de lokale myndigheder fritage skoler, hospitaler og institutioner, idrætsanlæg, el-, gas-, vand og varmeværker for hel eller delvis afgiftspligt

Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi: Kommunerne kan udskrive dækningsafgift af forretningsejendomme på max 10 promille med en bundgrænse på 50.000 kr.

Statistical unit

The unit is the individual property.

Statistical population

All properties in Denmark. According to the Danish Assessment Act, all properties have to be assessed. However, some properties are exempt. These include churches and cemeteries, streets and roads, fortifications, rail-, port- and airport facilities Furthermore, certain properties are exempted from taxation. For instance royal palaces, foreign states embassies and consulates and listed properties etc.

Reference area

Denmark.

Time coverage

The statistics cover the period 2010-2021.

Base period

Not relevant for these statistics.

Unit of measure

Million DKK for property value and land value, and thousand DKK for property taxes land tax and reimbursement duty .

Reference period

The reference time is the entire year.

Frequency of dissemination

The statistics are compiled and published annually.

Legal acts and other agreements

The legal authority to collect data is provided by section 8 of the Act on Statistics Denmark.

The statistic falls under Council Regulation 2223/1996, Council Regulation 2516/2000, Commission Regulation 995/2001, and Commission Decision 3637/2001.

Cost and burden

The statistics are based on registers. There is therefore no direct reporting burden. Data are collected by SKAT and KMD.

Comment

Further information can be obtained by contact to Statistics Denmark.