Skip to content

Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

Hvordan danske virksomheder vælger at indrette deres produktion og afsætning i den globale økonomi har betydning for om det registreres som produktion (BNP) eller indkomst (BNI) i nationalregnskabet. Når danske selskaber afsætter varer i udlandet, så indgår aktiviteterne i dansk BNP, mens indkomst på baggrund af afsætning via datterselskaber i udlandet alene indgår i BNI. Valg af afsætningskanal har således betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst.

I denne analyse belyses danske industrikoncerners internationale organisering og deres betydning for dansk økonomi. Fokus er især på den tætte sammenhæng mellem dansk eksport og indkomst fra datterselskaber i udlandet. Analysen er en forlængelse af en DST Analyse fra 2016, hvor fremstillingsvirksomhedernes vareeksport uden for Dan­marks grænser blev belyst. Ved hjælp af indkomstdata fra Nationalbanken er det blevet muligt at belyse industrikoncernernes betydning for dansk økonomi yderligere.  

 Analysens hovedkonklusioner:

  • Industrikoncernerne har betydning for dansk økonomi; de eksporterer varer og tjenester produceret i Danmark eller i udlandet, og får indkomst fra datterselskaber i udlandet.
  • Salg af varer, der ikke krydser den danske grænse, udgjorde i 2016 næsten en tredjedel af koncernernes samlede salg af varer på 524 mia. kr.
  • Indkomsten fra datterselskaber på 42,1 mia. kr. udgør en tredjedel af den samlede indtje­ning fra industrikoncernernes fremstilling i udlandet. Denne indtjening kunne have været regnet som eksport, hvis moderselskabet havde haft en anden rolle i den produktion, der fo­regår i datterselskaber i udlandet.
  • Koncernernes aktiviteter i udlandet udgjorde i 2016 omkring 6 pct. af den danske bruttonatio­nalindkomst (BNI) og omkring 4 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

 

 Analysen er oversat til engelsk, læs den her.

 

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

Colophone

The global organisation of industrial groups has an impact on the measurement of Danish production and income

Subject group: Economy

Released: 1 October 2018 08:00

No. 2018:19

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Søren Burman
Telephone: 39 17 30 29