Skip to content

Employed persons

To be employed means having at least one hour of paid work in the given period of reference.

Documentation

Conceptual differences between employment statistics

Register-based labour force, employment

Register-based labor force statistics (RAS) is used when you want to describe employment for small groups and have access to many background variables. Furthermore, RAS has a very long time series starting in 1981.

Labour force survey, employment

The Labour Force Survey (LFS/AKU) is a questionnaire and used for international comparisons. AKU can illuminate conditions that are not registered in the administrative systems. Hourly information in the AKU are weekly hours. AKU is used when you want to calculate average number of hours per employed. AKU has been compiled since the first quarter of 1995.

Working time accounts

Working Time Accounts (ATR) is used when you want consistent time series on employment, jobs and hours worked. ATR is used when you want a total volumen of hours worked in the quarter or the year broken down on relatively detailed industries. The current statements is dating back to the first quarter of 2008.

Employees

The statistics (BFL) is used when you want a quick indicator of employment by employees. Data goes back to the beginning of 2008.

Public sector employment

Public employment statistics include number of full-time employees in general government sector. Public employment statistics allow, as the only labor market statistics, a breakdown by COFOG groups of the national accounts division of public expenditure by purpose. The statistics were revised in 2013 based on new data and new sector classifications. These data going back to Q1 2008. Based on previous data and old industry classification there are historical figures for the period Q1 2002 to Q4 2012.

Construction employment

Construction employment is a statement of the number of employed at workplaces with construction activity. Construction employment is a quick economic indicator and is the only indicator which illuminates the activity in new construction, repair, installation, etc. Construction employment series dating back to the 1st quarter of 2000.

Read more:

 

Discontinued statistics

 

ATP-employment statistics (last publication: NEWS from Statistics Denmark no. 521 of 26 November 2009 with the most recent reference period Q3. 2009 and Comment)

Documentation of statistics: ATP-Employment Statistics

 

Indicators for Aggregate Payroll Costs, based on Labour Market Contributions for Employees (last publication: NEWS from Statistics Denmark no. 74 of February 25, 2009 with the most recent reference period Q4. 2008)

Documentation of statistics: Indicators for Aggregate Payroll Costs, based on Labour Market Contributions for Employees

 

 

Related statistics

Commuting statistics

Employment in businesses

National Accounts

Labour force participation

Earning and labour costs

Key figures
Related content in Employed persons

Analyses

Portræt af danske landmænd

6. september 2022

Portræt af danske landmænd

Landbrugsstatistikken beskriver landbrugets struktur og aktiviteter på baggrund af årlige stikprøveundersøgelser, men siger mindre om, hvem landmændene er. Hvert 10. år indsamles data fra samtlige danske landbrug og gartnerier - en såkaldt totaltælling, der er reguleret af EU. Når totaltællingen kobles til Danmarks Statistiks registre giver det et ekstraordinært godt udgangspunkt for at tegne et portræt af danske landmænd og gartnere.

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

7. april 2022

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og udenlandsk arbejdskraft kan derfor i stigende grad spille en rolle på det danske arbejdsmarked. Men i hvor høj grad anvendes udenlandsk arbejdskraft allerede, og er der i de senere år sket en stigning i andelen af udenlandske arbejdstagere?

Hvor var de lønkompenserede et år senere?

2. december 2021

Hvor var de lønkompenserede et år senere?

I foråret 2020 lukkede store dele af det danske samfund ned som følge af COVID-19. For at mindske sundhedskrisens økonomiske omkostninger blev der stillet en række hjælpepakker til rådighed - en af disse var lønkompensationsordningen. Ordningen gjorde det muligt for arbejdsgiverne at hjemsende medarbejdere med løn i stedet for at afskedige dem.

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

27. maj 2021

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

I de større byer har den offentlige transport typisk et højt serviceniveau. Der er et tæt netværk af busser, tog, metro eller letbane. På landet er billedet imidlertid anderledes, og det kan øge behovet for en eller flere biler.

Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne

30. september 2020

Østeuropæere modvirker befolkningstilbagegang i landkommunerne

Mange landkommuner kæmper med befolkningstilbagegang. En væsentlig årsag er den stadige koncentration af befolkningen i de større byer. Befolkningstilbagegangen ville imidlertid være større, hvis ikke der var kommet flere udenlandske indbyggere i landkommunerne

Contact

Pernille Stender