Gå til sidens indhold

Tabeller i Statistikbanken

Offentlig sektors økonomi

Tabel ID Updated
Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)
indkomsttype og sæsonkorrigering | Enhed: Mio. kr.
OFF10K 28-09-2022
Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter
sæsonkorrigering | Enhed: Mio. kr.
OFF12K 28-09-2022
Finansielle konti
konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, sektor, konsolideret/ukonsolideret og modpartssektor | Enhed: Mio. kr.
OFF13 28-09-2022
Finansielle konti
konto, finansielt instrument, aktiv/passiv, konsolideret/ukonsolideret og modpartssektor | Enhed: Mio. kr.
OFF22 28-09-2022
Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift
lig forvaltning og service, forbrugsudgift | Enhed: Mio. kr.
OFF26K 28-09-2022
Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
lig forvaltning og service, udgifter og indtægter | Enhed: Mio. kr.
OFF3K 28-09-2022
Statsfinanser og -gæld, beholdninger
instrument | Enhed: Mia. kr.
DNSOSB 22-09-2022
Statsfinanser og -gæld, transaktioner
instrument | Enhed: Mia. kr.
DNSOST 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)
indkomsttype | Enhed: Mio. kr.
OFF10 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter
lig forvaltning og service, skatter og afgifter | Enhed: Mio. kr.
OFF12 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder)
lig forvaltning og service, subsidier (til virksomheder) | Enhed: Mio. kr.
OFF17 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, renter
lig forvaltning og service, renter | Enhed: Mio. kr.
OFF18 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift efter funktion samt individuel og kollektiv andel
funktion samt individuel og kollektiv andel | Enhed: Mio. kr.
OFF24 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling)
lig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgiftstyper (krydsfordeling) | Enhed: Mio. kr.
OFF25 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift
lig forvaltning og service, forbrugsudgift | Enhed: Mio. kr.
OFF26 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG)
lig forvaltning og service, funktionel fordeling af udgifter (COFOG) | Enhed: Mio. kr.
OFF29 22-09-2022
Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
lig forvaltning og service, udgifter og indtægter | Enhed: Mio. kr.
OFF3 22-09-2022
Budgetter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger)
ter for offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler (til husholdninger) | Enhed: Mio. kr.
OFF10B 15-09-2022
Budgetter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift
ter for offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift | Enhed: Mio. kr.
OFF26B 15-09-2022
Budgetter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
ter for offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter | Enhed: Mio. kr.
OFF3B 15-09-2022
Udgifter til offentligt forbrug
transaktion og prisenhed | Enhed: Mio. kr.
NKOF1 14-09-2022
Udgifter til offentligt forbrug
transaktion og prisenhed | Enhed: Mio. kr.
NOF1 14-09-2022
Offentlig forvaltning og service
funktion, forbrugsgruppe og prisenhed | Enhed: Mio. kr.
NOF2 14-09-2022
Offentligt forskningsbudget
bevillingsgiver og prisenhed | Enhed: Mio. kr.
FOUBUD 12-05-2022
Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.
forskningsformål , sektor og bevillingstype | Enhed: Mio. kr.
FOUBUD1 12-05-2022
Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.
sektor og bevillingstype | Enhed: Mio. kr.
FOUBUD4 12-05-2022
Finanslovens bevillinger til forskning og udvikling, mio. kr.
forskningsformål og bevillingstype | Enhed: Mio. kr.
FOUBUD5 12-05-2022
Den offentlige sektors finanser
sektor og konto | Enhed: Mio. kr.
OFF14 03-12-2021
Offentlige virksomheder
sektor og konto | Enhed: Mio. kr.
OFF14A 03-12-2021