Gå til sidens indhold

Kommunal flytte­analyse

lejligheder i røde tegl

Få en statistisk analyse af flyttemønstrene i kommunen

Overstiger antallet af fraflyttere antallet af tilflyttere i din kommune? Hvem tiltrækker kommunen og hvem bliver i kommunen? Hvor meget flytter borgerne internt i kommunen? Hvordan ser det ud i forhold til andre kommuner? Få svar på disse spørgsmål med en Kommunal flyttestatistik.

Fordel ressourcerne optimalt

Statistikken om flytninger giver dig et faktuelt grundlag for yderligere analyse til brug i den kommunale planlægning. Det kunne fx være til effektmåling af indsatser i kommunen. Statistikken kan også bruges som grundlag for kommunale brandingstrategier eller fx til at optimere fordelingen af kommunens ressourcer.

Sådan harAalborg Kommune brugt flytteanalysen

Flytning samt ind- og udvandring

Produktet Kommunal flytteanalyse består af 16 detaljerede tabeller fordelt på to forskellige tabelsæt:

Tabelsæt 1 indeholder oplysninger om, hvem der flytter til og fra kommunen samt, hvem der indvandrer eller udvandrer fra eller til andre lande. De personer der flytter eller migrerer er fordelt på alder, køn, herkomst, geografi, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomst og familietype.

I Flyttestatistikken får man lov til at vælge to kommuner, man gerne vil sammenligne sig med og man får også tal for hele regionen og en liste over top ti til- og fraflytningskommuner.

Bolig og socioøkonomiske forhold

Tabelsæt 2 indeholder oplysninger om boligforholdene og udvalgte socioøkonomiske karakteristika både for alle beboere i kommunen, for til- og fraflytterne samt for interne flytninger i kommunen. 

Oplysninger er fordelt på både den tidligere og den nuværende boligs anvendelse, udlejningsforhold, ejerforhold, opførelsesår og boligareal samt på aldersintervaller og indkomstintervaller.

Tabeleksempler - Kommunal flytteanalyse Tabelsæt 1

Tabeleksempler - Kommunal flytteanalyse Tabelsæt 2

Datagrundlag og dokumentation - Kommunal flytteanalyse

Mulighed for abonnement

De registre, der ligger bag ved tabellerne, opdateres løbende hen over året. Ved at tegne et abonnement på et kalenderår kan du få tilsendt et nyt sæt tabeller, hver gang et af registrene er blevet opdateret, umiddelbart efter tallene er blevet offentliggjort. I alt vil der være 5 leveringer i løbet af et kalenderår. Den første i februar og den sidste i oktober. 

Abonnementet løber, indtil du opsiger det. Du vil årligt blive informeret om prisændringer og i den forbindelse få mulighed for at stoppe abonnementet. Abonnementet faktureres i forbindelse med årets første levering. 

I oversigten nedenfor kan du se, hvornår vi forventer at opdatere de forskellige registre i løbet af året.

Pris

Tabelsæt 1 (én levering): kr. 9.277 ekskl. moms (kr. 11.596 inkl. moms)

Tabelsæt 1 (i abonnement pr. kalenderår): kr. 18.553 ekskl. moms (kr. 23.191 inkl. moms)

Tabelsæt 2 (én levering): kr. 7.421 ekskl. moms (kr. 9.276 inkl. moms)

Tabelsæt 2 (i abonnement pr. kalenderår): kr. 16.698 ekskl. moms (kr. 20.873 inkl. moms)

Levering

Vi leverer normalt indenfor to uger efter, at vi har fået din bestilling. Du får tabellerne leveret i Excel-ark på e-mail.

Af hensyn til Danmarks Statistiks diskretionspolitik, kan man ikke identificere enkeltpersoner i statistikken. I celler med tre eller færre individer vil indholdet derfor blive slettet.

Bestilling

Tryk på "Bestil" nedenfor og udfyld bestillingsblanketten. 

Bestil

Når du bestiller, accepterer du samtidig Danmark Statistiks generelle aftalevilkår

Kontakt

DST Consulting

Anita Saaby, tlf: 39 17 37 49

Allan Hansen, tlf: 39 17 31 68

Skræddersyede statistik

Hvis du gerne vil kombinere tabellerne med andre variable eller sammensætte dem på en anden måde end i vores standardtabeller, så kontakt os og vi finder en løsning.

Læs mere om skræddersyede statistik

Relaterede produkter

Nøgletal på boligområder (BL)

Betalingsdatabanken

Kontakt

DST Consulting