Gå til sidens indhold

Mindre stigning i jordbrugets investeringer i 2019

Jordbrugets investeringer 2019

Jordbrugets investeringer steg i 2019 med 0,5 mia. kr. i forhold til året før til 6,8 mia. kr. målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Stigningen kan alene henføres til maskiner og inventar, da investeringer i bygninger og grundforbedringer var mindre end i 2018.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Måske flere investeringer i 2020?

Efter 2018, som var præget af tørke, har der været god indtjening for plante-, svine- og malkekvægbedrifter, hvilket måske kan bevirke flere investeringer i 2020. I 2019 ser likviditeten ud til i højere grad at være brugt til gældsnedbringelse end investeringer, idet den samlede gæld blev nedbragt med 14 mia. kr., se artiklerne i Nyt fra Danmarks Statistik: Stort fald i jordbruget gæld og Landbrugets økonomi markant forbedret i 2019.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2013

2016

2019

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7395

9084

7217

7022

Driftsbygninger i alt

3199

3140

2726

1775

Kvægstalde

798

568

490

486

Svinestalde

670

712

611

432

Andre driftsbygninger

1730

1861

1626

858

Maskiner og inventar

4055

5761

4261

5077

Plantager og grundforbedringer

142

182

230

169

 

mio. kr. i 2015-priser

Bruttoinvesteringer i alt

8102

9326

7118

6768

Driftsbygninger i alt

3398

3182

2707

1760

Kvægstalde

848

575

486

481

Svinestalde

712

721

607

428

Andre driftsbygninger

1838

1885

1614

851

Maskiner og inventar

4531

5955

4188

4835

Plantager og grundforbedringer

174

190

223

173

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4.

Afskrivningerne overstiger investeringerne

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår, når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivningerne kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2013

2016

2019

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer

7395

9084

7217

7022

Afskrivninger

9976

10161

9908

9308

Nettoinvesteringer

-2581

-1077

-2691

-2286

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb2.

Høj årlig vækst i arbejdsproduktiviteten i jordbrugssektoren

Jordbruget i Danmark har de seneste 50 år været præget af en kraftig strukturudvikling mod markant færre og meget større enheder, der udnytter stordriftsfordele ved maskiner og staldsystemer. Investering heri er forudsætningen for, at arbejdsproduktiviteten i jordbruget er vokset hurtigere end i den øvrige økonomi.

Arbejdsproduktivitet

 

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-20191

 

årlig vækstrate i pct., kædede værdier

Branche landbrug og gartneri

5,3

9,3

9,9

2,7

1,4

Markedsmæssig økonomi i alt

4,5

3,3

2,3

1,1

1,4

1 Der er ikke offentliggjort tal for landbrug og gartneri for 2018 og 2019.
Kilde: www.statistikbanken.dk/np23.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2020 - Nr. 382

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug. Afskrivningsberegningerne følger nationalregnskabsprincippet om fuld afskrivning, hvilket er anderledes end regnskabsstatistikkens afskrivningsprincip. Regnskabsstatistikken omfatter kun bedrifter på mindst 10,0 ha eller med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under denne bundgrænse er tallene forhøjet med 3,0 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug