Gå til sidens indhold

Virksom­heder generelt

Hvor mange job og arbejdssteder er der i Danmark? Hvor mange ledige stillinger er der? Hvor mange penge køber og sælger firmaerne for? Og hvor mange firmaer er der i hvilke brancher?

Introduktion

Den generelle virksomhedsstatistik besvarer spørgsmål som disse og giver på denne måde et overblik over erhvervslivet i Danmark.

Økonomisk set har erhvervslivet naturligvis enorm betydning for samfundet. Omregnet til fuld tid er der over to millioner erhvervsaktive i Danmark, som sikrer en samlet omsætning på over 3.000 mia. kr. om året. I meget grove tal svarer det til op mod 1,5 mio. kr. pr. erhvervsaktiv.

Nyt

Seneste nyt om Virksomheder generelt

Firmaernes salg faldt men fortsat på et højt niveau

15. juni 2021

Firmaernes salg faldt men fortsat på et højt niveau

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 3,5 pct. fra marts til april, og det indenlandske salg ekskl. energi faldt 4,1 pct. Faldet i det samlede salg ekskl. energi kommer efter en stor stigning i marts.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaernes køb og salg'


Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

10. juni 2021

Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

Der var 225 nye højvækstvirksomheder i perioden 2016-2019, og de skabte, hvad der svarer til 3.702 nye fuldtidsstillinger, når der omregnes til hele årsværk. Det var det næsthøjeste antal skabt i de seneste ti vækstperioder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Lidt flere nye firmaer i 2019

3. juni 2021

Lidt flere nye firmaer i 2019

Der blev skabt 33.930 reelt nye firmaer i 2019. Det er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2018, og antallet af nye firmaer var i 2019 næsten på niveau med 2016, hvor der blev skabt mere end 34.000 nye firmaer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Rekord antal firmaer i restaurationsbranchen i 2019

4. maj 2021

Rekord antal firmaer i restaurationsbranchen i 2019

Antallet af firmaer i branchen restaurationsvirksomhed var på 13.187 i 2019. Det er det højeste antal i denne statistiks dækningsperiode, som begynder i år 2000.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse

16. december 2020

Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse

Der var 166.150 registrerede bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder i 2019. Af dem havde 150.730 oplyst uddannelse, mens 15.420 (9 pct.) havde uoplyst uddannelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bestyrelsesmedlemmer og direktører'


Fondenes støtte til kulturelle formål steg i 2019

7. december 2020

Fondenes støtte til kulturelle formål steg i 2019

Danske fonde og fondslignende foreninger bevilgede 3,0 mia. kr. i 2019 til kulturelle formål, hvilket er en stigning på 1,2 mia. kr. svarende til 67 pct. i forhold til 2018. Bevillingerne blev især givet til dansk kulturarv,

Tabeller i Statistikbanken om 'Fonde'


Høj værditilvækst i danske firmaer

27. november 2020

Høj værditilvækst i danske firmaer

I årene op til at COVID-19 pandemien ramte Danmark i 2020, havde de danske firmaer en høj værditilvækst. Siden 2014 var den årlige værditilvækst steget fra 923 mia. til 1.181 mia. i 2019 - en stigning på 28 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'


Hver fjerde firma indgår i koncernrelationer

25. november 2020

Hver fjerde firma indgår i koncernrelationer

I 2018 var 22 pct. af firmaerne fra den generelle firmastatistik en del af en koncern. Disse beskæftigede 39 pct. af alle beskæftigede i firmastatistikken, svarende til 901.300 fuldtidsansatte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Erhvervsbeskæftigelsen'


Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

31. oktober 2019

Markant flere SMVer opnår ønsket finansiering

Andelen af små og mellemstore virksomheder (SMVer), der fuldt ud opnåede den søgte lånefinansiering, steg markant fra 2014 til 2018. I banker og sparekasser steg andelen fra 64 til 72 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmastatistik'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26. november 2020

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august. Målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne. Ordningen kompenserer virksomheder med højst 25 fuldtids-ansatte for tabt omsætning som følge af Covid-19 pandemien.

Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen?

25. august 2020

Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen?

Som en konsekvens af Covid-19 og den omfattende nedlukning af det danske samfund indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftale om en midlertidig lønkompensationsordning. Aftalen indgår i den samlede aftale om støtte til erhvervslivet, som Regeringen og Folketinget har indgået. Ordningen omfatter private virksomheder, hvor minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller flere end 50 ansatte stod til afskedigelse.

Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit

4. maj 2020

Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit

Storbritannien forlod officielt EU med udgangen af januar 2020. De nærmere betingelser vedrørende de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU skal forhandles på plads inden udgangen af 2020. Konsekvenserne for den fremtidige samhandel med Storbritannien kendes derfor ikke endnu, men det må antages, at de fremtidige betingelser vil vanskeliggøre samhandelen mellem Danmark og Storbritannien. I 2017 var Storbritannien Danmarks tredjestørste eksportmarked målt på værdien af vareeksporten.

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

6. juni 2018

Virksomhedsgiganter eller gazeller - hvor skabes størst vækst?

Globalisering og teknologiforandringer giver nye muligheder, men også nye udfordringer for danske virksomheder og deres vækstbetingelser. Derfor er strukturen blandt de virksomheder, der driver væksten, under betydelig forandring. Det er en central erhvervspolitisk målsætning at skabe rammevilkår, der på tværs af brancher kan fremme væksten for både iværksætteri og eksisterende virksomhedsgiganter.

Bag tallene

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

20. maj 2021

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

Den danske computerspilbranche har rekordhøj omsætning, flere virksomheder og flere beskæftigede på trods af COVID-19, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen skriver sig ind i en tendens, hvor forbruget af digitale spil stiger både i Danmark og i udlandet.

Nedlukning i Nordjylland berører 16.000 virksomheder, 280.000 indbyggere og 126.000 beskæftigede

18. november 2020

Nedlukning i Nordjylland berører 16.000 virksomheder, 280.000 indbyggere og 126.000 beskæftigede

Selvom nogle restriktioner er lempet igen, gælder der stadig særlige regler for syv kommuner i Nordjylland. Vi har samlet data om de indbyggere, der er berørt.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

5. september 2019

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

Dagligvarer ligger på en andenplads bag medicin og kosttilskud, når man betragter de største relative stigninger inden for internethandel fordelt på produkttyper. Samtidig er antallet af dagligvarebutikker faldet med 11 procent fra 2008 til 2017.

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

16. januar 2019

Fakta om Danmarks erhvervs&shystruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

I dette faktaark får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.