Gå til sidens indhold

Arbejdsløse, AKU (interview)

Arbejdsløse i Arbejdskraftsundersøgelsen (AKU-ledige) opgøres forholdsvist detaljeret kvartalsvist på baggrund af en stikprøveundersøgelse. På et overordnet niveau opgøres AKU-ledige også månedligt.

Introduktion

AKU-ledige er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for den uge, undersøgelsen finder sted, og som kan tiltræde et job inden for to uger.

Arbejdskraftsundersøgelsen er baseret på internationalt anvendte definitioner, så resultaterne er internationalt sammenlignelige. Derfor er AKU-ledighedsbegrebet det begreb, der anvendes, når den danske ledighed sammenlignes med andre landes.

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og besvares årligt af ca. 75.000 danskere.

Arbejdskraftundersøgelsen er blevet offentliggjort siden 1994.

Dokumentation

NY OPREGNING 2019

Fra andet kvartal 2019 er der indført en ny opregning, hvor der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil. Den mest betydningsfulde ændring i opregningen er indførelsen af data fra Beskæftigelse for Lønmodtagere, der går tilbage til 2008. Således har vi nu nye kvalitetsforbedrede tidsserier tilbage til 2008. Hovedserierne er endvidere fri for brud, da databruddene i 2016 og 2017 samtidig er blevet korrigeret. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret, mens revisionerne er store for beskæftigelsen og personer uden for arbejdsstyrken. Beskæftigelsen revideres i gennemsnit ned med 30-50.000 personer i løbet af perioden, og personer uden for arbejdsstyrken opjusteres med 30-50.000.


For mere information se:

Se endvidere information om arbejdskraftundersøgelsens metode, herunder mere om opregning og tidligere ændringer af den her (www.dst.dk/aku)

om arbejdskraftundersøgelsen

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, eller hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange, ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde.
Undersøgelsen følger de internationale retningslinjer for opgørelser af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet fra International Labour Organization (ILO). Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til Eurostats Labour Force Survey, og den laves følgelig i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik, hvilket både Eurostat og OECD gør.
Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984, og fra 1994 gennemførtes den i alle uger hele året rundt. Fra januar 2007 er undersøgelsen blevet udvidet betragteligt og dataindsamlingen er blevet udliciteret.
Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Den er kvartalsvis og baserer sig på en stikprøve. Ca. 75.000 danskere i alderen mellem 15-89 år deltager årligt i undersøgelsen. Arbejdskraftundersøgelsen egner sig især:

  • til at beskrive danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken
  • til at belyse ledige personer som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp
  • til at opgøre personer som ønsker at få arbejde
  • ved tværgående analyser
  • ved oplysninger om fx ungdomsledigheden (15-24-årige)
  • ved internationale sammenligninger.

Læs mere om Arbejdskraftundersøgelsen her (www.dst.dk/aku)

Begrebsforklaring

Arbejdsløse (AKU-ledige)

Arbejdsløse i forhold til Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er ubeskæftigede personer, som aktivt har søgt arbejde inden for fire uger forud for referenceugen, og som kan tiltræde et job inden for to uger efter referenceugen. Aktiv jobsøgning omfatter bl.a. kontakt med et Jobcenter, henvendelser til arbejdsgivere, kontakt til venner, slægtninge, fagforeninger eller læsning og evt. besvarelse af annoncer. Ansøgninger om tilladelse, støtte eller konkrete aktiviteter som søgning efter lokaler mv. for at etablere sig som selvstændig, regnes også som aktiv søgning.

MERE om aku Ledige

AKU-ledigheden baserer sig på den internationalt anvendte definition, som blev fastlagt af den internationale arbejdsmarkedsorganisation ILO i 1982. AKU-ledigheden er følgelig den ledighedsdefinition, der anvendes ved – og muliggør - internationale sammenligninger. Endvidere er AKU-ledigheden velegnet til at belyse ledige personer, som ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, og når man vil tage højde for samtlige personers ønske om at få arbejde, uanset om personerne modtager den ene eller anden ydelse eller er selvforsørgende.

Læs om de forskellige ledighedsbegreber: Ledighedsbegreber

Læs om Arbejdskraftundersøgelses beskæftigelsesdefinition her ( Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse)
Og om arbejdsstyrke her (Arbejdskraftundersøgelse, arbejdsmarkedstilknytning )

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Arbejdsløse, AKU (interview)

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Ledighedsbegreber

Der findes tre forskellige begreber for arbejdsløsheden - AKU-ledighed, nettoledighed og bruttoledighed. Hvornår skal man bruge hvilket begreb?

Ledighedsbegreberne forklaret på web-tv - Danmarks Statistik

Ledighedsbegreber

Indberetning til Arbejdskraft-undersøgelsen

Deltager du i Arbejdskraftundersøgelsen?

Arbejdskraftundersøgelsen

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Martin Faris Sawaed Nielsen