Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Zoologiske anlæg og botaniske haver

Data offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og på emnesiden på DST.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der offentliggøres ikke Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Zoologiske anlæg og botaniske haver i følgende tabeller:

  • ZOO2: Aktivitet i zoologiske anlæg og botaniske haver efter område, zootype, aktivitet og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Oversigt over de enkelte zoologiske havers årlige besøgstal fra 2009 og frem til og med 2015. Fra 2016 offentliggøres kun besøgstal for de enkelte statsanerkendte anlæg.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks diskretioneringspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der diskretioneres ikke i undersøgelsen.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.