Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Zoologiske anlæg og botaniske haver

Data til denne statistik indsamles årligt fra de enkelte zoologiske anlæg ved hjælp af et elektroniske spørgeskema. De indsamlede data gennemgår en validering hvor der bl.a tjekkes for konsistens i den enkelte indberetning og sammenlignes med data fra tidligere år. Når data er valideret aggregeres de og der bliver imputeret data for de zoologiske anlæg der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Kilder

Kilden er indberetninger fra de enkelte zoologiske haver.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Årlige elektroniske spørgeskemaer til de enkelte zoologiske haver.

Datavalidering

Statistikken om zoologiske anlæg fejlsøges og fejlrettes. I det elektroniske spørgeskema er der indlagt kontroller, så indberetteren kan forholde sig til evt. udsving i besøgstallene, når de indberetter. Herefter fejlsøges det indkomne materiale for store udsving i antal besøgende fra det ene år til det andet. Ved store udsving kontaktes anlægget for at få en afklaring. Fejlsøgningen prioriteres efter anlæggets størrelse målt på antal besøgende. Endvidere kontrolleres for ændringer antal årlige åbningstimer.

Databehandling

Der korrigeres ikke for bortfald og der opregnes ikke. Tabeller til statistikbanken dannes. For de anlæg, som ikke indberettede til statistikken i 2017 er imputeret værdier ud fra deres indberetning i 2017, hvis anlægget har indberettet til statistikken dette år.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.