Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Zoologiske anlæg og botaniske haver

Undersøgelsen er frivillig og en del ikke-statsstøttede anlæg og haver svarer ikke på spørgeskema. Alle statsstøttede anlæg indberetter til statistikken hvert år. Besøgstallet for ikke-statsstøttede privatejede haver og anlæg vil være for lavt, men for statsstøttede haver og anlæg er besøgstallene dækkende. Det er meget få og let tilgængelige oplysninger, der bedes om og det skønnes ikke at være målefejl af betydning

Samlet præcision

Undersøgelsen er frivillig. Nogle ikke-statsstøttede zoologiske anlæg frabeder sig at medvirke i undersøgelsen. Alle statsstøttede anlæg og større ikke-statsstøttede anlæg indberetter til statistikken hvert år. For 2017 blev der udsendt spørgeskema til 30 zoologiske anlæg, heraf svarede 25. Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, men besøgstallet for ikke-statsstøttede anlæg er undervurderet, hvilket også har betydning for det samlede besøgstal. For statsstøttende anlæg er besøgstallene dækkende. Det er meget få og let tilgængelige oplysninger der bedes om og det skønnes ikke at være målefejl af betydning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Alle zoologiske anlæg har fået tilsendt et spørgeskema, men nogle ikke-statsstøttede anlæg frabeder sig at medvirke i undersøgelsen. For denne type, vil statistikken derfor vise et for lavt tal for antal besøgende. Alle statsstøttede anlæg deltager. Det er meget få og let tilgængelige oplysninger der bedes om og det skønnes ikke at være målefejl af betydning.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig for de zoologiske anlæg. Nogle ikke-statsstøttede zoologiske haver frabeder sig at medvirke i undersøgelsen. Alle statsstøttede anlæg deltager. Med en svarprocent på 56 pct. er det samlede besøgstal på det zoologiske anlæg undervurderet i undersøgelsen med skønsmæssigt mellem 10 og 20 pct.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.