Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Monika Bille Nielsen
39 17 35 95

mbs@dst.dk

Hent som PDF

Zoologiske anlæg og botaniske haver

Statistikken over zoologiske anlæg er en årlig opgørelse af antal zoologiske anlæg, besøgstal og årlige åbningstid, ved de statsstøttede og ikke-statsstøttede zoologiske anlæg. Endelig fordeles zoologiske haver på landsdele og regioner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser antallet af zoologiske haver, disses besøgstal og årlige åbningstid. Derudover oplyses om anlægget får statsstøtte eller ej. Endelig fordeles zoologiske haver på landsdele og regioner. Lister med besøgstal for de enkelte statsstøttede zoologiske haver er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside. Statistikken er omlagt i 2016. Slots-og Kulturstyrelsen har registreret alle anlæg der modtager støtte efter zooloven. Frem til og med 2015 har Danmarks Statistik vedligeholdt en population af de øvrige zoologiske anlæg gennem opslag på hjemmesider, fagbøger mv. For at skabe et mere konsistent og entydigt populationsgrundlag er de øvrige anlæg fra og med 2016 defineret som alle enheder registeret i zoobranchen i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register. Ændringen påvirker opgørelsen af aktiviteten på de ikke-statsstøttede anlæg.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Kultur.

Begreber og definitioner

Besøgende: Med besøgende forstås personer, som fysisk har besøgt det zoologiske anlæg. Det er ikke afgørende om der er udstedt billet i forbindelse med besøg. Antal besøgende opgøres i besøgende i alt og børn/unge under 18 år henholdsvis med og uden undervisningsindhold. Hvis der ikke føres systematisk regnskab med antal besøgende angives et skøn. Besøgsstatistikken omfatter ikke virtuelle gæster fx besøgende på de zoologiske anlægs hjemmesider.

Antal åbningstimer: De samlede åbningstimer på et år

Zootype: Der skelnes mellem tre typer af zoologiske anlæg:

  • zoologiske som er statsstøttede i henhold til zooloven
  • Andre statsstøttede
  • Ikke statsstøttede

Enheder

I opgørelsen opereres med enhederne zoologiske anlæg, besøgende personer og åbningstimer.

Population

Populationen er zoologiske anlæg, hvor der udstilles dyrearter til skue for offentligheden. Dette er fx akvarier og zoologiske haver.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Fra 2016.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

  • Antal personer
  • Antal zoologiske anlæg
  • Antal åbningstimer

Referencetid

Statistikken udarbejdes på kalenderårsbasis.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke en indsamlingshjemmel.

Indberetningsbyrde

Indberetning til undersøgelsen er frivillig, så der beregnes ingen indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Der findes ingen yderligere oplysninger.