Gå til sidens indhold

Tvangsauktioner (Ophørt)

Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i antal tvangsauktioner over fast ejendom. Udviklingen anses for at være en vigtig konjunkturindikator. Statistikkens kvartalsvise tal er sammenlignelige fra 1979 og frem, mens de månedlige tal er sammenlignelige fra 1993 og frem. De årlige kommunale tal er sammenlignelige fra 2012 og frem.

Indhold

Statistikken er en opgørelse af antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Statistikken fordeles efter ejendomstyper og geografisk efter regioner, landsdele og kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til statistikken indsamles digitalt fra Statstidende. For at undgå store konjunkturmæssige udsving, fejlsøges de indsamlede oplysninger, for at sikre at samme skødehaver kun medtælles én gang inden for aktuelle måned. Derudover fejlsøges for bekendtgørelser over 2. auktion/ny auktion, aflysninger, berigtigelser, omberammelse, ophævelse, stadfæstelse, tilbageholdelse, udsættelse, misligholdelse og lignende, hvilke heller ikke medtages i statistikken. Tvangsauktionerne bliver herefter inddelt i de forskellige ejendomskategorier og geografi.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af offentlige og private beslutningstagere, som grundlag for at vurdere den konjunkturmæssige udvikling, i antal bekendtgjorte tvangsauktioner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Tvangsauktionsstatistikken er en månedlig totaltælling, over antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende, med forskellig skødehaver i den aktuelle måned. På den måde sikres at store udsving i statistikken minimeres. Statistikkens primære formål er at være kojunkturbelysende og ikke en opgørelse over antal gennemførte tvangsauktioner.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 4 hverdage efter månedens udløb med undtagelse af tallene for december som offentliggøres 8 hverdage efter månedens udløb. Statistikken offentliggøres normalt uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan på landsplan sammenlignes siden 1979. På grund af Kommunalreformen i 2007 er der geografisk databrud. Statistik over tvangsauktioner opgøres også i andre lande men er ikke, som andre konjunkturstatistikker, underlagt nogen EU forordning.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under emnet Tvangsauktioner. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og i Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed