Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anette Nymand Rasmussen
39 17 35 48

alu@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling - Social

Statistikken i sin nuværende form i regi af Danmarks Statistik er udarbejdet for 2015-19 og er sammenlignelig i perioden. Der findes ingen fælleseuropæiske retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. Der er europæisk sammenlignelige statistikker på stofmisbrugsområdet, hvor Sundhedsdatastyrelsen deltager og bidrager med data for Danmark. Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling indsamles i Stofmisbrugsdatabasen til registrene SIB (Stofmisbrugere i Behandling) og KvalHep (Kvalitet i den lægefaglige behandling). Årligt udgives "Narkotikasituationen i Danmark", hvor data fra SIB indgår.

International sammenlignelighed

For europæisk sammenlignelige statistikker på stofmisbrugsområdet henvises til EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), hvor Sundhedsdatastyrelsen i Danmark deltager og bidrager med data for Danmark. Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling indsamles i Stofmisbrugsdatabasen til registrene SIB (Stofmisbrugere i Behandling) og KvalHep (Kvalitet i den lægefaglige behandling) fra hhv. Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Årligt udgives "Narkotikasituationen i Danmark", hvor data fra SIB indgår.

Sammenlignelighed over tid

Denne statistik er opgjort og sammenlignelig for perioden 2015 og frem. Da der i statistikken er kommuner, der ikke har godkendt deres data, betyder det, at hvis man skal vurdere udviklingen over en årrække, bør man alene kigge på kommuner, der indgår med en godkendelse i alle år. Der indgår for seneste år (2019) 85 kommuner (for 2017-2019 80 kommuner).

Statistikken er i udgangspunktet sammenlignelig med tidligere statistik fra Socialstyrelsens databanker for Stofmisbrugsdatabasen, som blev lukket ned i 2017 ifm. opgaveflytning fra Socialstyrelsen til Danmarks Statistik. Grundet et intensiveret forløb med kontakt til kommunerne fra 2017 og frem vil dækningen i nærværende statistik formentlig være højere end i den tidligere statistik. Datagrundlaget til denne statistik indeholder data tilbage til 1996, imidlertid synes sammenligneligheden vanskelig. Ved Strukturreformen fra januar 2007, hvor kommuner blev sammenlagt, overgik ansvaret for stofmisbrugsbehandling fra de daværende amter til kommunerne. Omkring 2012 besluttedes det at samordne indberetninger om stofmisbrug i Stofmisbrugsdatabasen.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ingen direkte sammenhæng med anden statistik.

Statistikbrugere, som er generelt interesserede i rusmiddelbehandling for både stofmisbrug og alkohol, vil hvad angår alkohol være henvist til Det Nationale AlkoholBehandlings Register (NAB) ved Sundhedsdatastyrelsen.

Kommuners ydelser efter Serviceloven opgøres på tværs af socialstatistikker for udsatte voksne (handicap), udsatte børn og unge og stofmisbrug af Danmarks Statistik. Kilderne til disse statistikker er ofte baseret på kommunernes fagsystemer.

Intern konsistens

Data er internt konsistent i kraft af en række forretningsregler som sikrer dette. Datasæts konsistens er hermed også sikret. I nogle tabeller gør en forskellig afgrænsning, at antallet af personer afviger marginalt. I SMDBV002 kan en person der er flyttet kommune godt optræde i flere kommuner, hvilket kan påvirke antallet af unikke personer per kommune en smule. Tabellen SMDBV003 er ikke fordelt på kommuner, men indeholder antal unikke personer.

Imidlertid skal man være opmærksom på, at der er variationer på tværs af kommuner hvad angår borgernes belastningsgrad, behandlingskvalitet og -intensitet, som der bør tages højde for ved sammenligninger på tvær af kommuner. Den indholdsmæssige variation kan være vanskelig at tage højde for. Nogle steder leverer man ikke medicinsk behandling, nogle steder er myndighed og behandlingstilbud integreret, nogle steder arbejder man familieorienteret og dobbeltfokuseret, hvor også en psykiatrisk konsulent indgår.