Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Anette Nymand Rasmussen
39 17 35 48

alu@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling - Social

Statistikkens samlede præcision er under forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Samlet præcision

Der vil sandsynligvis være en mindre grad af underrapportering, men der er ikke kilder til systematisk usikkerhed. Desuden er ikke alle kommuner lige opmærksomme på kvaliteten af de data der indgår, da de kan have indgået aftale om, at andre enten behandlingssteder eller kommuner indberetter på deres vegne. Data om udlændinge uden validt cpr-nummer er det ikke muligt at indberette for. Nogle unge under 18 år bliver registreret under andre paragraffer i Serviceloven selvom de modtager stofmisbrugsbehandling.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I offentliggørelsen fra Danmarks Statistik indgår kun de godkendte kommuner, dermed skal det også bemærkes at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. For 2019 indgår 85 kommuner, der har godkendt indberetningerne eller særopgjorte hovedtal For 2018 indgår 91 kommuner, der har godkendt deres indberettede data. For 2017-2015 indgår 90 kommuner, der har godkendt deres indberettede data. Ydermere indgår kun personer med gyldigt cpr-nummer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens samlede præcision er under forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. Alle 98 kommuner har modtaget en valideringsrapport med hovedtal fra Stofmisbrugsdatabasen. I valideringsrapporten er medsendt en opgørelse over indberetningsmangler, hvor de kan konstateres at kommunen har indberettet en tilknytning af borgeren til et bestemt behandlingstilbud, men der er ikke modtaget en indberetning fra behandlingstilbuddet. Tilsvarende kontrollerer vi for mangler den modsatte vej, hvor det er kommunen, der mangler at indberette deres del af borgerens forløb.

Ved efterfølgende dialog har en række kommuner modtaget yderligere oplysninger. Kommunerne vurderer selv kvaliteten og godkender de indberettede data. Danmarks Statistik har dog angivet et max antal fejl og mangler, der må være i kommunens data for året, før end kommunen bedes godkende deres indberetninger. Der kan være få kommuner, der de enkelte år får lov til at godkende deres hovedtal på trods af at de ikke er kommet under den definerede fejlmargin. Når dette sker er det ved vurdering af kommunens indsats og at der er rettet rigtig mange fejl og mangler, men at Danmarks Statistik i dialogen med kommunen må konstatere, at de resterende fejl eller mangler ikke kan komme igennem inden offentliggørelse af statistikken. Årsagen kan være forskellige.

Den gennemførte validering med kommunerne forbedrer hvert år kvaliteten for det pågældende år, men ofte rettes også fejl og mangler, der går længere tilbage i tid. Statistikken revideres derfor tilbage i tid ved den årlige offentliggørelse.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Revisioner for forgangne år foretages ved opgørelse af et nyt statistikår. Indberettere kan dagligt foretage rettelser til allerede indberettede data eller tilføjelser af nye oplysninger, og disse ændringer vil blive medtaget ved næste statistikopgørelse. Der forventes relativt få revisioner for år der ligger mere end et par år tilbage i tid.