Gå til sidens indhold

Radio og tv: annoncering (Ophørt)

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervstatistisk
Thomas Lauterbach
39 17 30 56

tce@dst.dk

Hent som PDF

Radio og tv: annoncering (Ophørt)

Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se antallet og varigheden af tv-reklamespots og omsætningen for annoncer. Statistikken har tidligere været offentliggjort som en del af den nu lukkede MedieStatistikBanken, som startede i 2006. MedieStatistikBanken blev oprettet af det daværende Mediesekretariatet (nu Kulturstyrelsen) i samarbejde med mediebranchen og Danmarks Statistik. I 2012 er statistikken blevet overført til Danmarks Statistiks Statistikbank.

Indhold

Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se antallet og varigheden af tv-reklamespots og omsætningen for annoncer. Statistikken har tidligere været offentliggjort som en del af den nu lukkede MedieStatistikBanken, som startede i 2006. MedieStatistikBanken blev oprettet af det daværende Mediesekretariatet (nu Kulturstyrelsen) i samarbejde med mediebranchen og Danmarks Statistik. I 2012 er statistikken blevet overført til Danmarks Statistiks Statistikbank.

Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.dk

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles hos TNS Gallup TV-meter årsrapport og TNS Gallup Media Intelligence/Gallup AdFacts (VIR317, FOR4216), Dansk Oplagskontrol, Reklameforbrugsundersøgelsen i Danmark (VIR316) og Foreningen af danske interaktive medier, FDIM (VIR331).

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er tilgængelig for alle. Der er ikke foretaget undersøgelse af brugertilfredsheden for denne statistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Dækningsgrad: Statistikken er bl.a. baseret på stikprøveundersøgelser. Tv-tabellerne er baseret på Gallup TV-Meter-udstyr som registrerer al tv-sening i 1.000 udvalgte husstande eller blandt 2.200 personer. For annoncering baserer opgørelserne på kilder der dækker en meget stor andel af annoncemarkedet suppleret med skøn fra brancheforeninger og ekspertpaneler.

Indsamling: Statistikken er baseret på allerede publicerede data fra TNS Gallups Radio-Meter og TV-Meter medieundersøgelser, der er de officielle, brancheanerkendte målinger af befolkningens lytter- og seervaner. Danmarks Statistik indhenter data direkte fra dataleverandørerne.

Bearbejdning: For alle tabellers vedkommende videreformidles allerede offentliggjorte data. De leverede data underkastes et kvalitetscheck, som omfatter en sammenligning med den hidtidige tidsserie samt beregning af kontrolsummer, hvor disse også optræder i indberettede data.

I visse tilfælde beregnes desuden del- og totalsummer og andele ud fra de indberettede data.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger, jf. dog Samlet pålidelighed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

VIR316 opdateres årligt og er tilgængeligt i Statistikbanken i uge 22. I forbindelse med den årlige opdatering af VIR317 og FOR4216, offentliggøres et NYT fra Danmarks Statistik, der desuden omhandler adskillige andre tabeller for radio- og tv-området. Dette sker ca. 12 uger efter referenceårets udløb.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er ikke umiddelbart sammenlignelig med anden statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Løbende publicering: Nyt fra Danmarks Statistik (årligt ifm. opdatering af tabellerne VIR317 og FOR4216).

Publicering i statistikbanken: VIR316, VIR317, VIR331 og FOR4216

Læs mere om tilgængelighed