Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Personbeskatningen - Resultater af slutligningen

Formålet med Personbeskatningen. Resultater af slutligningen er at belyse fordelingen af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen.

Forskudsskatten, eller kildeskatten, er en foreløbig skat, der opkræves efter samtidighedsprincippet, dvs. den betales i takt med indkomsterhvervelsen. Efter indkomstårets afslutning foretages den såkaldte årsopgørelse og på baggrund af denne beregnes den endelige skat, slutskatten. Forskellen mellem forskudsskatten og slutskatten udgør enten restskat eller overskydende skat.

Indhold

Statistikken belyser fordelingen af de personlige indkomst- og formueskatter, som de foreligger ved slutligningen.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Foreløbige tal: Der foretages en opregning af data på baggrund af antal lignede personer i forhold til det samlede antal skattepligtige personer.

Der foretages ikke nogen opregning på de endelige tal.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken indgår i den økonomiske samfundsdebat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Dækningsgrad: Statistikken dækker alle skattepligtige personer og deres faktiske forhold.

Indsamling: Data indsamles fra Skattestyrelsens System 28.

Der findes ikke tal for usikkerheden.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i september måned i året efter indkomståret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Det er kun muligt at sammenligne tal tilbage til 1987. Før 1987 var tabellerne opbygget på en anden måde. Skattereformen i 1987 ændrede en del på indkomst- og fradragsbegreberne. Før 1987 var tallene opdelt i bruttoindkomst og fradrag, men fra 1987 opdelt på personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Læs mere om tilgængelighed