Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Uwe Pedersen
39 17 34 24

uwp@dst.dk

Hent som PDF

Lønindeks for virksomheder og organisationer (ophørt)

De implicitte lønindeks udkommer ca. 60 dage efter udløb af referencekvartalet. Punktligheden er høj, og der har ikke været tale om forsinkelser af nogen art i adskillige år. Dog har offentliggørelsen af de implicitte lønindeks for tredje kvartal 2018 været udsat i 17 dage af hensyn til den samtidige offentliggørelse af de nye standardberegnede lønindeks for samme periode. De implicitte og de standardberegnede lønindeks vil således fremover udkomme samtidig ca. 60 dage efter udløb af referencekvartalet.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

De implicitte lønindeks udkommer ca. 60 dage efter udløb af referencekvartalet, hvor både de ikke-sæsonkorrigerede og sæsonkorrigerede tal offentliggøres. Eventuelle ændringer af de sæsonkorrigerede tal sker i forbindelse med offentliggørelse af de efterfølgende kvartaler.

Publikationspunktlighed

Punktligheden er høj, og forsinkelser i offentliggørelsen af de endelige tal forekommer i praksis ikke. Dog med undtagelse af offentliggørelsen for tredje kvartal 2018, der blev udskudt til d. 17. december af hensyn til den samtidige offentliggørelse af de nye standardberegnede lønindeks.