Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Relevans

Kontaktinfo

Privatøkonomi og velfærd, Personstatistisk afdeling
Daniel Gustafsson
39 17 35 89

DFG@dst.dk

Hent som PDF

Levevilkårsundersøgelsen

SILC (Statistics on Income and Living Conditions) bliver primært brugt af EU-kommissionen og er beregnet til internationale sammenligninger af indkomst og levevilkår i Europa. Det lille hjørne af SILC, som hidtil har været offentliggjort i Danmark, har pressen og meningsdannere som sin primære målgruppe.

Brugerbehov

Levevilkårsundersøgelsen betegner kun en meget lille del af EU-statistikken SILC (Statistics on income and living conditions). Hovedtemaet i SILC er indkomster, men da vi i Danmark også har et register med fuld population, så benyttes oplysningerne om indkomster fra SILC kun i det tilfælde, at der skal laves internationale sammenligninger. Tilsvarende gælder også for andre emneområder i SILC.

Findes der registerbaserede oplysninger fra Danmark, så anbefales det, at disse benyttes medmindre formålet er sammenligninger med andre lande. Den vigtigste bruger af SILC er EU-kommissionen, der anvender statistikken til at sammenligne udviklingen i økonomiske levevilkår og social udstødelse i medlemslandene.

Herhjemme er statistikken primært interessant Social og Indenrigsministeriet i forbindelse med monitorering af EU's 2020 mål og bæredygtighedsmålene samt for medier og tænketanke med interesse i sociale forhold.

Brugertilfredshed

Brugertilfredshed måles af Eurostat. Her er der primært ønsker om, at statistikken skal produceres hurtigere og et ønske om bedre SILC-data på regioner. Brugere af SILC i Danmark kan kommentere på statistikken i forbindelse med møder i Brugerudvalget for Velfærdsstatistik. Herudover er der til tider direkte kontakt med brugere, som har spørgsmål til statistikken.

Fuldstændighed af data

Kravene i forordningen og Eurostats guidelines er opfyldt for de indikatorer, som offentliggøres i Danmark.