Gå til sidens indhold

Landinger af fisk i Danmark efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart

Formålet med statistikken er, at belyse førstegangsomsætning af fisk i Danmark. Datagrundlaget er NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Afregningsregistret bruges til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Indhold

Landingsstatistikken omfatter alle fartøjers landinger af fisk i Danmark. Statistik over landinger af fisk udarbejdes af NaturErhvervstyrelsen på baggrund af indberetninger (afregninger) for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, beriget med data fra fartøjernes logbøger. For afregninger fra udenlandske fartøjer, som sælger deres fangst i Danmark, modtages afregningen elektronisk fra den pågældende medlemsstats myndighed. Mere end 95 pct. af den samlede landingsværdi modtages i dag i form af on-line indberetninger.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Datagrundlaget for landingsstatistikken er NaturErhvervsstyrelsens Afregningsregister.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Landingsdata bruges til regulering af fiskeriet og kvoterapportering af dansk fiskeri m.m.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Landingsstatistikken omfatter alle danske fartøjers landinger. Indberetningen er obligatorisk og statistikken indeholder derfor alt lovligt rapporteret førstegangsomsætning af fisk. Rekreativt fiskeri er ikke omfattet af statistikken. Der er tæt kontakt til fiskere og opkøberne i forhold til at sikre valide data. Der lanceres årlige kampagner i forhold overholdelse af regler og indsendelse af valide data.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

På det opgjorte aggregeringsniveau, er der ikke væsentlige databrud.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Emnesider, Statistikbanken og NYT

Læs mere om tilgængelighed