Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Elizaveta Sørensen
39 17 31 08

els@dst.dk

Hent som PDF

Institutioner i børnepasning

Data er indsamlet på baggrund af en aftale mellem Danmarks Statistik og Børne- og Undervisningsministeriet. Statistikken danner baggrund for et internt institutionsregister på 0-18 års pasningsområdet i Danmarks Statistik. Dette interne institutionsregister anvendes i dag som grundlag for Danmarks Statistiks dagtilbudsstatistik. Ligeledes anvendes institutionsregisteret som udgangspunkt for en kvalitetssikringsproces af Dagtilbudsregistret i BUVM, idet dette register er under opbygning og indfasning.

Brugerbehov

Statistikken og det indsamlede data afspejler et brugerbehov i Børne- og Uddannelsesministeriet. Parterne anvender oplysningerne til politikudvikling og projekter i Ministeriet. Derudover anvender kommunerne tallene til sammenligninger på tværs af kommuner.

Brugertilfredshed

Udarbejdelse af statistikken er sket på baggrund af en kontrakt mellem Børne- og Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for statistikken.