Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med EU-kommissionen siden 1982, og data for øvrige EU-lande findes på DG ECFINs hjemmeside.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og samme statistik udarbejdes i øvrige EU-lande også. Se hjemmesiden for DG ECFIN.

Sammenlignelighed over tid

Spørgeskemaundersøgelsen for Investeringsforventninger, industri blev påbegyndt i 1982 i Danmarks Statistik, statistikken udarbejdes efter aftale med EU-Kommissionen senere EF-Kommissionen.

Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data over længere tid.

Fra og med marts 2009 er statistikken offentliggjort på baggrund af DB07, som bygger på EU's branchefortegnelse NACE rev.2.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikkens skøn over de årlige ændringer i investeringsomfanget kan efterfølgende sammenlignes med tilsvarende ændringer i regnskabsstatistikken for industri, når disse tal udkommer.

Forskellige investeringsbegreber:

Industriens investeringsforventninger følger regnskabsstatistikkens definition for investering og opererer med begrebet nettoinvesteringer, som dækker over, at der opgøres for tilgang (tilkøb) minus afgang (frasalg). Dette følger almindelig regn-skabspraksis. Nettoinvesteringerne omfatter immaterielle anlægsaktiver (goodwill, udefra købt software mv.), materielle anlægsaktiver (ejendom, grund, bygninger mv.) og driftsmidler (maskiner, køretøjer, inventar mv.). Investeringer i forskning og udvikling må kun medtages, hvis der er over 50 pct. sandsynlighed for, at inve¬steringen kan nyttiggøres – hvilket fx i medicinalbranchen almindeligvis ikke er tilfældet.

I modsætning til Industriens Inveseringsforventninger og dermed Regnskabsstatistikken, medtager Nationalregnskabet i undergruppen intellektuelle rettigheder alle investeringer i forskning og udvikling - ikke kun dem der med over 50 pct. sandsynlighed leder til nyttiggørelse, Også alle investeringer i software, inklusive egenproduceret software, medtages. Omvendt medregnes goodwill ikke i nationalregnskabets investeringstal. Heller ikke investering i grunde medregnes.

Det er nationalregnskabets begreb bruttoinvesteringer, der er sammenligneligt med regnskabsstatistikkens nettoinvesteringer, idet nationalregnskabets nettoin-vesteringer er fratrukket afskrivning (nedskrivning) af eksisterende udstyr, hvilket ikke er tilfældet i regnskabsstatistikken.

Intern konsistens

Der er konsistens i undersøgelsens datasæt.