Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Industriens investeringsforventninger

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Omtales således altid i finansielt orienterede nyhedsmedier.

Brugerbehov

Statistikken supplerer de øvrige konjunkturstatistikker, og anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Investeringsomfanget er en betydende ledende indikator og statistikkens oplysninger om de skønnede fremtidige investeringer kan bidrage til en tidlig vurdering af den økonomiske udvikling.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke oplysninger om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Investeringsforventningsundersøgelsen udføres i samarbejde med EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs, og følger metodiske guidelines udstukket af denne. Dog spørges der ikke direkte til vækstrater for investeringerne. I stedet spørges til investeringsforventninger i tusinde kroner, hvorfra vækstraterne beregnes.

Der er offentliggjort tal for alle offentliggørelsesgrupper og tidsperioder og fuldstændigheden er således 100 pct.

I offentliggørelsen af data er brancherne aggregeret til hovedsektorer, af diskretioneringshensyn.