Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk Afdeling
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Idræt

Statistikken publiceres i NYT fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og den årlige kulturpublikation.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik kan findes på NYT-siden

Publikationer

Danmarks Statistik udgiver årligt en kulturpublikation, hvor statistikken om idræt også har et afsnit. Kulturpublikation 2016

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Idrættens økonomi og beskæftigelse, [Idrætsudøvelse] og (http://www.Statistikbanken.dk/10673) Idrættens infrastruktur og ressourcer.

Adgang til mikrodata

Der findes ikke mikrodata på området.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Se Danmarks Statistiks diskretionspolitik her

Diskretionering og databehandling

Ikke relevant for denne statistik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ikke yderligere dokumentation. Links til originale kilder og yderligere dokumentation kan være angivet i forbindelse med de enkelte tabeller.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.