Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk Afdeling
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Idræt

Statistikken er baseret på forskellige kilder og metoder. Aktivitets-, forenings- og medlemsoplysninger er baseret på Det Centrale Foreningsregister. Data om idrætsanlæg bygger på tal fra Facilitetsdatabasen. Tabellerne med danskernes idrætsvaner er baseret på Idrættens Analyseinstituts undersøgelser. Økonomi og beskæftigelse for særlige idrætsbrancher er baseret på Danmarks Statistiks egne erhvervsstatistiske registre. Se fodnoter ved de enkelte tabeller for link til originale kilder og beskrivelse af metode mv.

Kilder

Idrætsstatistikken er baseret på flere forskellige kilder: - Aktivitets-, forenings- og medlemsoplysninger er baseret på Det Centrale Foreningsregister, som drives af Dansk Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, se [hovedtallene](https://www.dif.dk/da/om_dif/medlemstal#Den samlede foreningsidræt) - Data om idrætsanlæg bygger på tal fra Facilitetsdatabasen. - Tabellerne med danskernes idrætsvaner er baseret på Idrættens Analyseinstituts undersøgelser - Økonomi og beskæftigelse for særlige idrætsbrancher er baseret på Danmarks Statistiks egne erhvervsstatistiske registre.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Se fodnoter ved de enkelte tabeller for link til originale kilder og beskrivelse af metode mv.

Datavalidering

Data kontrolleres ved at sammenligne med medlems-eller tilskuertallet for de foregående år. Ved større udsving i medlems- eller tilskuertal kontaktes den relevante organisation.

Databehandling

Der imputeres ikke for manglende data og der opregnes ikke. Der udarbejdes tabeller til statistikbank.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.