Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Husstande, familier og børn (Ophørt)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
3917 3307

dla@dst.dk

Hent som PDF

Husstande, familier og børn (Ophørt)

Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer. Statistikken beskriver disse enheder ud fra husstands- og familierelaterede variabler (fx familietype, børnefamilietype, familiestørrelse og husstandstype).

Indhold

Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige slags enheder: husstande, familier og personer.

Statistikken beskriver disse enheder ud fra husstands- og familierelaterede variabler (fx familietype, familiestørrelse og husstandstype).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Daglige leverancer fra Det Centrale Personregister (CPR) er grundlag for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen, private virksomheder og privatpersoner anvender statistikken til offentlige og private planlægningsformål og som indspark til den offentlig debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er meget vigtigt for statistikkens grundlag, at adresserne er pålidelige. I det omfang befolkningen ikke er tilmeldt CPR på den virkelige adresse, påvirkes statistikken. Der findes ingen skøn over omfanget af dette, og der er ikke mulighed for at korrigere for det.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken vedrørende husstande og familier udkommer ca. 45 dage efter årets afslutning, mens statistikken vedrørende børnefamilier udkommer ca. 135 dage efter årets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Familiedefinitionen blev ændret i 2008. Familiestatistikken med de nye definitioner findes nu i statistikbanken tilbage til 1986. Den kan ikke sammenlignes med familiestatistik produceret og udgivet før 2008

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives som Nyt fra Danmarks Statistik og sumtal findes i Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed