Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Statistikken er tilgængelig som NYT fra Danmarks Statistik og i Danmarks Statistikbank.

Den indgår desuden i årspublikationen: Innovation og forskning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Nyt fra Danmarks Statistik.

NYT_2014

Publikationer

Innovation og forskning.

Innovation og forskning

Statistikbanken

Resultater opgjort efter henholdvis ressourceområder og størrelse (efter ansatte) findes i Danmarks Statistikbank og Danmarks Statistikbank

Adgang til mikrodata

De indberettede data findes elektronisk lagret fra og med første tællingsår, 2007. Der er mulighed for, via anonymiserede cvr-numre, at koble de indsamlede oplysninger med andre statistiske registre i Danmarks Statistik, såvel til tabelmateriale som til forskningsbrug.

Anden tilgængelighed

Emnesiden

En tabelsamling med opgørelse for alle spørgsmål udarbejdes til særligt interesserede.

Diskretioneringspolitik

Statistikken udarbejdes i henhold til Danmarks statistiks Datafortrolighedspolitik

Diskretionering og databehandling

Individdata er ikke tilgængelige. Statistikken opgører antal virksomheder og ingen beløb, derfor ikke behov for særlige diskretioneringer.

Reference til metodedokumenter

Der foreligger ikke yderligere dokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.