Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Der findes ikke anden statistik, der er sammenlignelig med denne statistik.

Patent- og varemærkestyrelsen udarbejder statistik om ansøgninger til IP-rettigheder og har i øvrigt oplysninger om aktive rettigheder.

International sammenlignelighed

Der findes ingen international sammenlignelig statistik om handel med patenter og andre IP-rettigheder.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er opgjort på de såkaldte Ressourceområder, som er sammenhængende erhvervsområder. Ressourceområdedefinitionen er baseret på DB07 for de viste år. For 2008 er der tillige knyttet oplysning om virksomhedens branche i henhold til DB03.

Omlægning af referenceperioden: For både at nedsætte respondentbyrden og opnå en øget præcision i opgørelserne blev det besluttet, at der til statistikken fra og med referenceåret 2009 alene indsamles oplysninger om handel i det seneste kalenderår. Undersøgelsen for 2008 er således et overgangsår, hvor der er spurgt til handel med IP-rettigheder både i perioden 2003-2007 og i 2008. I 2007 blev der alene spurgt til handel med IP-rettigheder i de seneste 5 år.

Fra 2008 og frem er resultaterne sammenlignelige.

Sammenhæng med anden statistik

Der foreligger ikke officiel statistik, hvis variable er direkte sammenlignelige med denne statistik. Derimod findes en række statistikker, hvori der indsamles oplysninger, som i nogen grad omfatter beløbsmæssige opgørelser af handel med rettigheder, men typisk i en noget bredere sammenhæng. Det gælder fx:

Udenrigshandel med tjenester, hvor der bl.a. spørges til det samlede køb fra/salg til udlandet af patenter og licenser, franchising, royalties etc.

I statistikken over Industriens køb af tjenester spørges til licensudgifter, royalties, typegodkendelser o.l.

I statistikken vedrørende virksomhedernes forskning, udvikling og innovation spørges til virksomheders køb af patenter, licenser mv., samt til patentansøgninger i referenceåret.

Intern konsistens

Indberetningerne er internt konsistente, derfor vil statistikken også være konsistent.