Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Opgørelsen af handlede rettigheder er i nogle tilfælde baseret på et skøn fra respondentens side, og det opregnede tal vil derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Dertil kommer usikkerhed som følge af at der er tale om en stikprøve.

Samlet præcision

Sikkerheden i resultaterne vurderes generelt at være god under hensyn til at der er tale om en stikprøve. Pålideligheden af de indsamlede kvalitative oplysninger om handel, IPR-strategi, handelspartnere mv. vurderes ud fra generelle erfaringer at være god, således at der kun er begrænset måleusikkerhed.

Stikprøveusikkerhed

Opgørelsen af usikkerheden er baseret på den beregnede andel af virksomheder der har handlet med IPR i alt 2014

Opgjort på Ressourceområder i alt er andelene og tilhørende konfidensintervallerne (95 pct) +/-

  • Alle 3,3 +/- 0,6
  • Fødevarer 2,8 +/- 1,1
  • Møbler/beklædning 6,0 +/- 3,7
  • Turisme 0,1 (usikkerhed kan ikke beregnes)
  • Bygge/bolig 2,5 +/- 1,3
  • It/komm 4,6 +/- 1,6
  • Transport 1,4 +/- 1,0
  • Energi/miljø 2,7 +/- 0,7
  • Medico/sundhed 5,0 +/- 0,7
  • Øvrige erhverv 4,7 +/- 1,8

Usikkerheden stammer primært fra mindre virksomheder, med lav udvælgelsesandel i stikprøven.

Tabeller med usikkerhed for øvrige grupper findes på emnesiden under: Forskning, udvikling og innovation/Patenter.

Emneside

Anden usikkerhed

Svarprocenten er meget høj (over 95 pct.). Bortfald har derfor minimal indflydelse på resultaterne. Måleusikkerhed og dækningsusikkerhed vurderes som lav.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Pålideligheden af de kvalitative oplysninger om handel, IPR-strategi, handelspartnere mv. vurderes ud fra Danmarks Statistiks erfaringer at være god. Opgørelsen af handlede rettigheder er dog i nogle tilfælde baseret på et skøn fra respondentens side, og det opregnede tal vil derfor være behæftet med nogen usikkerhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal, derfor ikke behov for revisioner.