Gå til sidens indhold

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Petur Solnes Johnssen
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Handel med patenter og andre IP-rettigheder

Formålet med statistikken Handel med patenter og andre IP-rettigheder er at belyse omfanget af og udviklingen i danske virksomheders handel med og brug af patenter, varemærker, design og brugsmodeller (IPR:Intellectual Property Rights).

Statistikken er etableret i 2008 i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen.

Indhold

Statistikken har til formål at vise omfanget af og udviklingen i danske virksomheders handel med og brug af patenter, varemærker, design og brugsmodeller (IPR: Intellectual Property Rights).

I statistikken vises informationer om handel med rettigheder, ligesom der er spørgsmål om virksomhedernes administration og anvendelse af disse rettigheder.

Frivillige spørgsmål vil i varierende omfang blive inddraget i de enkelte års undersøgelser.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles årligt ud fra en stikprøve af virksomheder på ca. 3.000 af omtrent 17.000 virksomheder med mere end 10 fuldtidsbeskæftigede. Disse er grupperet i 45 strata, hver underopdelt i 2 strata. (prioriterede / ikke prioriterede virksomheder)

Der beregnes simple vægte på baggrund af antal virksomheder, i alt N (i de enkelte strata), delt med antal udvalgte og besvarende virksomheder. Store udsving i aktiviteterne på størrelsesgruppe eller indenfor ressourceområde, undersøges for indberetninger, der pga. opregningsvægt har afgørende indflydelse på de endelige resultater.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken dækker nogle af de data som brugerne efterspørger. Der er et et udækket behov for at kende værdien af de undersøgte handler. Denne oplysning hentes ikke hos virksomhederne, ligesom der ikke spørges til antallet af de enkelte handelstyper.

Patent- og Varemærkestyrelsen og erhvervsorganisationer er blandte de vigtigste interessenter.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen af handlede rettigheder er i nogle tilfælde baseret på et skøn fra respondentens side, og det opregnede tal vil derfor være behæftet med nogen usikkerhed. Dertil kommer usikkerhed som følge af at der er tale om en stikprøve.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer årligt og som planlagt, senest et år efter referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes ikke anden statistik, der er sammenlignelig med denne statistik.

Patent- og varemærkestyrelsen udarbejder statistik om ansøgninger til IP-rettigheder og har i øvrigt oplysninger om aktive rettigheder.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken er tilgængelig som NYT fra Danmarks Statistik og i Danmarks Statistikbank.

Den indgår desuden i årspublikationen: Innovation og forskning.

Læs mere om tilgængelighed