Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistisk afdeling
Petur Solnes Jonsson
3917 3056

psj@dst.dk

Hent som PDF

Folkebiblioteker (Ophørt)

Folkebiblioteker indberetter data umiddelbart efter referenceårets afslutning. Danmarks Statistik behandler de indsamlede data, fejlsøger dem og offentliggør dem i Statistikbanken.

Kilder

Kilderne til statistikken er indberetninger fra folkebibliotekerne. De indberetter via filindberetninger og elektronisk spørgeskema. Derudover modtages også filindberetninger fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles en gang årligt. Folkebiblioteker indberetter data efter referenceårets afslutning. På grund af systemskift hos bibliotekerne blev indsamling af data for 2016 og 2017 først muligt i 2018.

Indsamlingsmetode

Der anvendes spørgeskema og leverance fra bibliotekernes administrationssystem.

Datavalidering

Der foretages sammenligning af data med data fra sidste år. Hvis der er store forskelle i tallene kontaktes bibliotekskommunen for en afklaring.

Databehandling

Data fra bibliotekernes administrationssystem (antal udlån, bestand o.s.v.), kontrolleres for fejl og aggregeres. Fejl kunne for eksempel være en manglende kode i dataleverancen, som gør at data ikke kan indlæses i statistikregistre. I tilfælde af fejlbehæftet dataleverance skal data trækkes ud af systemet igen og genindberettet. Under behandlingen bliver data grupperet og kodet på de kategorier de offentliggøres på i statistikbanken.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.