Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Fødsler

Statistikken belyser antal levendefødte og dødfødte fordelt på køn samt moderens alder, herkomst, bopælskommune. Desuden fordeles børnene efter deres vægt og længde ved fødslen, samt om de er en del af en flerfødsel.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser antal levendefødte og dødfødte fordelt på køn samt moderens alder, herkomst, bopælskommune. Desuden fordeles børnene efter deres vægt og længde ved fødslen samt om de er en del af en flerfødsel.

Grundlaget for statistikken er dels data fra Det Centrale Person Register (CPR) og dels data fra Statens Serum Institut.

Grupperinger og klassifikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Fertilitet: Aldersbetingede fertilitetskvotient: Antal levendefødte pr. år født af mødre i en given aldersklasse pr. 1.000 kvinder i den pågældende aldersklasse.

Samlet fertilitet: Det antal levendefødte, som 1.000 kvinder ville sætte i verden i løbet af de fertile aldre 15-49 år, hvis 1) ingen af de 1.000 kvinder døde før det fyldte 50. år, og 2) de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter.

Levendefødt: Et barn, der kommer til verden med tydelige tegn på liv (dvs. ånder, skriger eller græder) uanset svangerskabets længde.

Reproduktionstal: Bruttoreproduktionstallet: Det antal levendefødte piger, som 1.000 kvinder ville sætte til verden i løbet af de fertile aldre 15-49 år, hvis 1) ingen af de 1.000 kvinder døde før det fyldte 50. år, 2) de i hver aldersklasse fødte netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter.

Nettoreproduktionstallet: Det antal levendefødte piger, som 1.000 kvinder ville sætte i verden i løbet af de fertile aldre 15-49 år, hvis 1) de 1.000 kvinder fra 0-års alderen antalmæssigt reduceres svarende til årets dødelighedserfaringer, og 2) kvinderne i hver aldersklasse føder netop så mange børn, som angivet ved årets fertilitetskvotienter.

Dødfødt: Et barn, der kommer til verden uden tydelige tegn på liv (dvs. ånder, skriger eller græder) efter svangerskabets 22. uge.

Enheder

Personer.

Population

Det antal børn, der bliver født inden for et år.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1986-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2016 - 31-12-2016

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).

Indberetningsbyrde

Ikke relevant for denne statistik.

Øvrige oplysninger

Link til hjemmeside vedrørende fødte