Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Pernille Stender
39 17 34 04

psd@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsbeskæftigelsen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Erhvervsbeskæftigelsen. Derudover indgår statistikken i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i statistikbanken tabellerne ERVH1-ERHV6.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervsbeskæftigelsen i følgende tabeller:

  • ERHV1: Arbejdssteder, job, fuldtidsbeskæftigede og lønsum efter branche (DB07), enhed og tid
  • ERHV2: Arbejdssteder og job efter område, branche (DB07 10-grp), enhed og tid
  • ERHV4: Arbejdssteder efter branche (DB07 127-grp), arbejdsstedsstørrelse og tid
  • ERHV5: Arbejdssteder efter område, sektor og tid
  • ERHV3: Arbejdssteder og job efter branche (DB07 10-grp.), enhed, arbejdsstedsstørrelse og tid
  • ERHV6: Arbejdssteder efter område, branche (DB07 10-grp.), arbejdsstedsstørrelse og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I tabel ERHV1 i Statistikbanken, foretages diskretioneres fuldtidsbeskæftigelse og lønsum, hvis der er færre end 3 arbejdssteder i de enkelte celler.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.