Gå til sidens indhold

Boformer

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistik
Sofie Biering-Sørensen
39 17 33 67

bosted@dst.dk

Hent som PDF

Boformer

Formålet med statistikken er at tilvejebringe information om brugerne af boformer efter servicelovens § 110, som omfatter forsorgshjem mv. Statistikken blev oprindelig startet i Den Sociale Ankestyrelse tilbage i 1999, hvor den indtil 1.juli 2016 blev varetaget af Ankestyrelsen. Statistikken blev hvorefter overflyttet til Danmarks Statistik.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal overnatninger og antal personer, som har overnattet på boformer, der er oprettet og drevet efter Servicelovens § 110. Statistikken fordeles efter alder, køn, antal overnatninger og antal ophold.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data modtages i to forskellige formater. Ved modtagelse gennemgås datasættene for åbenlyse fejl, såsom datoformat og korrekte perioder. De modtagne data bearbejdes, så de kan samles i ét datasæt. Når alle datasæt er samlet valideres der fx for dubletter, manglende udskrivninger mv. Data samkøres med befolkningsregistret i Danmarks Statistik for yderligere informationer om brugeren.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Social- og indenrigsministeriet har bedt Danmarks Statistik om at indsamle og offentliggøre statistik om ophold på landets § 110 boformer. Statistikken kan anvendes til at styrke bredden på det sociale område.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Det er lovpligtigt at indberette til statistikken. Antallet af personer, der benytter sig af en boform efter servicelovens § 110 i løbet af året måles ret præcist. I nogle tilfælde mangler udfyldelse i kategorier såsom, hvor borgeren er henvist fra, hvordan udskrivninger er foregået, og hvor brugeren er udskrevet til. I disse tilfælde udfyldes med uoplyst i forbindelse med validering.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken for 2019 er offentliggjort som forventet

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er sammenlignelig i hele indsamlingsperioden siden 1999. I 2017 er følgende oplysninger saneret: henvisningsmåde, udflytningsforhold og hvor borgeren flytter hen efter endt ophold. Datavariable er udgået og andre er kommet til. Dette giver derfor et databrud for disse oplysninger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Boformer og kvindekrisecentre. Statistikken har tidligere været offentliggjort i Ankestyrelsens Botilbudsstatistik, men er fra 1. juli 2016 overflyttet til Danmarks Statistik. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed