Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Velfærd, Personstatistik
Rijad Babalia
39 17 36 18

rib@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning (Ophørt)

I 2004 skiftede tællingstidspunktet fra foråret til efteråret. Pga. sæsonudsving kan tal før 2004 ikke umiddelbart sammenlignes med senere opgørelser.

International sammenlignelighed

Årligt udgiver NOSOSKO (et organ under Nordisk ministerråd) rapporten Social tryghed i de nordiske lande, der bl.a. indeholder data om børnepasning.

Sammenlignelighed over tid

Da tællingstidspunktet fra og med 2004 er flyttet til efteråret kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes med tal fra tidligere opgørelser, da især antallet af indskrevne børn er sæsonbestemt. Sammenligning mellem antallet af børn i forskellige institutionstyper fra år til år kan kompliceres af, at en institution formelt kan skifte institutionstype uden at der i øvrigt sker noget yderligere. Fx skiftede en lang række institutioner fra 2010 til 2011 fra at være klubber til at være integrerede institutioner.

Sammenhæng med anden statistik

Der foreligger ikke umiddelbart sammenlignelig statistik. Daginstitutionsregistret kan give yderligere oplysninger om de indskrevne børn i det omfang, de er dækket af registret. Opgørelserne over de kommunale budgetter og regnskaber giver oplysninger om det offentliges udgifter ved de forskellige ordninger.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.