Gå til sidens indhold

Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Nikolaj Kær Schrøder Larsen
39 17 32 59

nkl@dst.dk

Hent som PDF

Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser

Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder sig en erhvervsuddannelse, men ikke påbegynder den.

Statistikken er udarbejdet første gang i 2017. Statistikken dækker perioden 2011 til 2016.

Indhold

Statistikken over aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser indeholder de elever, som i erhvervsskolernes administrative systemer er blevet registreret med en afgangsårsag, der viser, at eleverne ikke påbegyndte uddannelsen. Statistikken offentliggøres i første omgang gennem en artikel fra Danmarks Statistik.

Statistikken indeholder kun elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb og på den såkaldte skolevej (elever, der begynder uddannelsen på skolen).

Registreringen af tidspunkter for afbruddene lider af visse mangler. Danmarks Statistik har derfor besluttet ikke at opgøre statistikken for enkelte år, men kun for den samlede periode fra 2011 til 2016.

Der har været ændringer i registreringspraksis fra og med 2015. Danmarks Statistik vurderer, at ændringen i registreringspraksis dog ikke har markant indflydelse på antallet af aldrig påbegyndte.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles fra erhvervsskolernes studieadministrative system. De indsamlede data bliver valideret gennem kontakt med erhvervsskoler. Data er desuden blevet sammenlignet med optaget på den enkelte institution og de enkelte uddannelser for at finde eventuelle uregelmæssigheder. Data behandles dernæst for at modvirke diverse uregelmæssigheder, der er blevet fundet i datavalideringsprocessen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Danmarks Statistik forventer en generel samfundsinteresse for statistikken, og at statistikken vil have interesse for en lang række brugere. Statistikken vil kunne bruges til at belyse andelen af tilmeldte elever på erhvervsuddannelserne, der falder fra inden studiestart. Da det er første gang, statistikken offentliggøres, kendes tilfredsheden med statistikken ikke.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der eksisterer kendte kilder til usikkerhed, særligt mangelfuld registreringspraksis med hensyn til registrerede datoer. Danmarks Statistik publicerer derfor kun statistikken med samlede tal for hele perioden 2011-2016. Danmarks Statistik anser dog generelt registreringen af aldrig påbegyndte som værende ganske korrekt og tallene over en lang tidsperiode vurderes derfor til at være ret præcise. Pålideligheden anses derfor også for god.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ni måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken var først planlagt til at blive offentliggjort i november 2016 (dog uden data for 2016), men måtte udskydes.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udgives for første gang. Statistikken udkommer ikke fordelt på år og der kan derfor ikke sammenlignes over tid. Der er ikke internationale statistikker, man kan sammenligne med. Man kan sammenligne med den ordinære statistik for erhvervsuddannelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken publiceres via en artikel fra Danmarks Statistik. Der offentliggøres ikke tal i Statistikbanken. Det er muligt at købe skræddersyede løsninger med data hos DST Consulting og at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed