Gå til sidens indhold

Plan for hoved­reviderede offentlig­gørelser

Det hovedreviderede nationalregnskab og offentlige finanser er offentliggjort og tilgængelige i Statistikbanken. Offentliggørelsen ledsages af en Nyt og en temapublikation, der redegør for omfanget af revisionen. 15. september markerer således overgangen til et nationalregnskab og offentlige finanser opgjort efter ESA 2010. Alle offentliggørelser herefter følger den almindelige offentliggørelsesrytme. Den hovedreviderede betalingsbalance offentliggøres 9. oktober. Se den detaljerede plan for offentliggørelser nedenfor.

Implementeringen af ESA2010 retningslinjer foregår samtidigt i EU. Se landenes planer for offentliggørelser her Eurostats planlagte offentliggørelser kan du se her

Kvartals-/årsopgørelse Beregnings-
omfang
Offentliggørelse
    Nyt og
Statistikbanken
Statistiske
Efterretninger mv.
Første offentliggørelse på nyt grundlag (år)      
- BNP mv.
- Sektorkonti
- Finansielle konti
- Kapitalapparat
- Regionale regnskaber
- Offentlige finanser
- Off. sektors finanser
1966-2013
1995-2013
1995-2013
1966-2014
1993-2013
1971-2013
1993-2012
15. september 2014 15. september 2014
(Temapublikation)
Kvartalsvise offentlige finanser,
2. kvt. 2014
1. kvt. 1999-
2. kvt. 2014
25. september 2014 25. september 2014
Finansielle kvartals-regnskaber for
offentlig forvaltning og service, 2. kvt. 2014
1. kvt. 1999-
2. kvt. 2014
25. september 2014 25. september 2014
Nationalregnskab, kvartal,
2. kvt. 2014, revideret
1. kvt. 1990-
2. kvt. 2014
30.september 2014 30.september 2014
ØMU-gæld og ØMU saldo 2011-2013 3. oktober 2014 3. oktober 2014
Betalingsbalance, mnd. 2005m01-
2014m08
9. oktober 2014  
Betalingsbalance, kvt. 1. kvt. 2005-
2. kvt. 2014
9. oktober 2014 9. oktober 2014
Betalingsbalance, år 2013 24. oktober 2014
Arbejdsproduktivitet 2011-2013 18. december 2014 19. december 2014