Gå til sidens indhold

Medlemmer af Brugerudvalg: Kommuner og Regioner

 Danmarks Statistik, formand  Afdelingsdirektør Niels Ploug
 Danmarks Statistik, sekretær  Chefkonsulent Anne Vibeke Jacobsen
 Ankestyrelsen,  Specialkonsulent Stine Bagge Keinicke 
 VIVE,  Analyse- og forskningschef Hans Hummelgaard
 Beskæftigelsesministeriet,  Fuldmægtig Ulla Nørskov Philip
 Danske Regioner,  Konsulent Jeppe Hedegaard Munck
 Finansministeriet,  
 FSD - Sekretariatet Socialchefforeningen,  Direktør Jan Nielsen, Aalborg Kommune
 Fagbevægelsens Hovedorganisation,  Økonom Mette Langager
 Sundheds- og Ældreministeriet,  
 Kommunaldirektørforeningen i Danmark,  Vicekommunaldirektør Maj Buch, Sorø kommune
 Kommunernes Landsforening,  
 Økonomidirektørforeningen,  Direktør Claus Brandt, Holstebro kommune
 Udlændinge- og Integrationsministeriet,  Chefkonsulent Henrik Torp Andersen
 Social- og Ældreministeriet,  

Kontakt

Bente Ottosen