Gå til sidens indhold

Let administration

Danmarks Statistik arbejder løbende på at reducere indberetningsbyrden

Danmarks Statistik er i superligaen for statslige myndigheder med hensyn til lettelse i erhvervslivets byrder.

I perioden 2001 til 2010 er de samlede omkostninger reduceret med 40 pct. Dermed lever Danmarks Statistik klart op til regeringens målsætning om lettelser på op til 25 pct.

Lettelser i virksomhedernes administrative byrder har været i fokus i mange år. Regeringen fastlagde derfor i 2004 en målsætning om, at de samlede byrder inden for det statslige område skulle reduceres med op til 25 pct. i perioden fra 2001 til 2010.

I Danmarks Statistik var arbejdet med reduktion i indberetningsbyrden igangsat allerede tilbage i 1996, og det har siden indgået som et væsentligt element i den løbende statistikplanlægning.

Generelt gælder, at indsamling af data skal ske nemt og sikkert, og vi spørger kun virksomhederne, hvis vi ikke kan finde oplysningerne i et administrativt register. I vores arbejdet med lettelser har vi især haft fokus på lettelser for små og mellemstore virksomheder.

Kortlægning af virksomhedernes administrative byrder

AMVAB-Metode

AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. AMVAB er en metode, der gennem kortlægning af private, danske virksomheders tidsforbrug måler erhvervslivets administrative omkostninger ved at efterleve erhvervsrettet regulering.

Det er Regeringens ambition, at de samlede byrder for erhvervslivet skal reduceres med op til 25 pct. inden 2010. Danmarks Statistik har med udgangspunkt i AMVAB-målingen udarbejdet en handlingsplan med henblik på at bidrage til denne målsætning.

Undersøgelsens udgangspunkt

Udgangspunktet for AMVAB-undersøgelsen er de 50 erhvervsrettede statistikker, som det er lovpligtigt for virksomhederne at indberette til.

Målingen viser stor spredning af byrden mellem statistikkerne, - således er Intrastat langt den mest byrdefulde statistik, idet denne statistik alene står for omkring 3/4 af virksomhedernes byrder ved indberetning til Danmarks Statistik. De 12 mest byrdefulde statistikker står for mere end 95 pct. af det samlede byrdeomfang.

Hvordan foregår undersøgelsen?

AMVAB-undersøgelsen er foregår på den måde, at et begrænset antal virksomhederne meget detaljeret er blevet interviewet om byrderne i forbindelse med den konkrete statistik inden for hvert statistikområde.

På baggrund af interviewene er tidsforbruget for en statistikindberetning herefter blevet fastlagt og ved hjælp af gennemsnitslønninger fra lønstatistikken er tidsforbruget omregnet til beløb.

 

Indberetning for mindre virksomheder

Danmarks Statistik har fastsat max-grænser for, hvor mange lovpligtige statistikker mindre og mellemstore virksomheder skal deltage i. Det betyder, at virksomheder med henholdsvis 0-9, 10-19 og 20-49 beskæftigede (eller en omsætning svarende hertil) højst skal indberette til henholdsvis 3, 6 og 9 forskellige statistikker om året. Fastsættelsen af disse grænser sikrer, at indberetningsopgaven ikke koncentreres på nogle få virksomheder.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist