ࡱ> '`EbjbjDD|&&b< $>dddPedze>*g@g(hghghgCh~hDi$ː͐͐͐͐͐͐$"h)iChCh)i)ihghg@rrr)ihghgyRr)iːrrAD9hgg Ml^do$M, F<pppH9p9)i)ir)i)i)i)i)iMr^)i)i)i)i)i)i)i>>>9U>>>U>>> Danmarks Statistik, Befolkning TIME \@ "d. MMMM yyyy" 29. september 2008 Befolkningsstatistik HCH/- Notat om omlgning af befolkningsstatistikken, herunder en analyse af konsekvenserne for statistikken ved skiftet af tidsafgrnsningsmetode 1. Forml I kontorkontrakten for 2008 str, at der skal gennemfres en Analyse efter ndringerne i befolkningsstatistikken(befolkningsopgrelsen og de lbende ndringer hertil) herunder en Analyse af ndringerne i bevgelserne - isr udvandringerne - efter omlgningen af befolkningsstatistikken. Dette notat giver dels en kort beskrivelse af metodendringen ved omlgningen af befolkningsstatistikken fra mainframe til et databasebaseret edb-fundament, og dels for de enkelte statistikker en sammenligning af opgrelserne fr og efter omlgningen. 2. Ny edb-platform 1. juli 2007 blev adgangen til hovedanlgget (mainframe-data) lukket. De respektive statistikker for fdte, dde, vandringer, flytninger, vielser, skilsmisser, adoptioner mv. blev med 1. kvartal 2007 for sidste gang baseret p mainframe-data. Befolkningsopgrelser blev afsluttet p mainframe-data med opgrelsen pr. 1. april 2007. De respektive statistikker for fdte, dde, vandringer, flytninger, vielser, skilsmisser, adoptioner mv. blev fra 2. kvartal 2007 baseret p den nye edb-platform (Oracle database) ligesom befolkningsopgrelsen pr. 1. juli 2007. Grundlaget for statistikken er stadig det samme, nemlig oplysninger fra CPR. Tidligere modtog Danmarks Statistik rligt et statusudtrk med den samlede befolkning pr. 1. januar, dertil kom ugentlige ndringsudtrk, med oplysninger om antallet af fdte dde, viede, skilte og ind- og udvandrede. Disse ugentlige leverancer blev anvendt til at fremskrive befolkningen til 1. april, 1. juli, 1. okt. i ret. Annullationer og korrektioner rettede op p statustal, men indgik ikke i opgrelserne med bevgelserne. I dag sker opdateringen af Danmarks Statistiks database alene ved daglige edb-overfrsler fra CPR til Danmarks Statistiks modtagesystem CEMOS. 3. Kvalitetsforbedringer 3.1. Korrektioner og annullationer Med overgangen til online opdatering af data i en Oracle database er det blevet muligt at opdatere hndelsesdata med de korrektioner og annullationer, der indberettes som flge af tidligere registrerede fejl i folkeregistrene. De fleste af disse korrektioner og annullationer relaterer sig til adresser og civilstande og de tilhrende datoer. Det medfrer en forbedring af hndelsesstatistikkens kvalitet, og vil i nogle tilflde betyde, at antallet af opgjorte hndelser reduceres og i andre tilflde at dataindholdet p en person er blevet rettet. 3.2. Forsvundne Tidligere blev de forsvundne udenlandske statsborgere medtalt som udvandrede. I den nye database registreres alle forsvundne personer, uden hensyn til statsborgerskab, som forsvundne. Frst fra det tidspunkt de bliver genfundet registreres de i databasen som enten udvandret eller genfundet og medtlles igen i statistikken. I alt forsvandt 207 udenlandske statsborgere i 2007. Sammenholdt med samtlige udvandrede udenlandske statsborgere i 2007 nemlig 17.795 udenlandske statsborgere udgr de sledes 1,2 pct. og dermed en mindre korrektion af udvandringstallene. 3.3. Indvandrede/efterkommere Ved afgrnsningen af indvandrere og efterkommere er det med den nye database , (som for hver person indeholder oplysninger om dennes forldre tilbage til 1986) blevet muligt, at inddrage oplysninger om forldre, som er afdde eller udvandrede, men som en gang har vret registrerede i CPR. Det har reduceret antallet af indvandrere og efterkommere med i alt 1,3 pct. Det har isr betydning for afgrnsning af gruppen efterkommere fra vestlige lande, som er blevet reduceret med de personer, der i den nye opgrelse er klassificeret som personer med dansk oprindelse, som flge af forbedrede forldreoplysninger, nemlig 2.289 eller 13,6 pct. For vrige grupper af indvandrere og efterkommere har ndringen mindre betydning. Tabel 1. Antal indvandrere og efterkommere 1. januar 2007 fra henholdsvis mainframe og PSD Vestlige landeIkke-vestlige landeIndvandrereMainframe-data130 303230 593PSD-date128 243228 883Forskel- 2 060- 1 710EfterkommereMainframe-data16 87299 922PSD-data14 58399 643Forskel- 2 289- 2793.4. Familier - e-familier En ny familiedefinition er pr. 1. januar 2008 taget i brug i husstands- og familiestatistikken. Hovedndringen bestr i en ndring af aldersgrnsen for de hjemmeboende brn og unge, der regnes med til forldrenes familier som hjemmeboende brn. Den er hvet fra 18 r til 25 r. I henhold til den nye familiedefinition er et hjemmeboende barn en person under 25 r, der bor sammen med mindst n af forldrene, og personen har aldrig vret gift eller i registreret partnerskab, og har ikke selv brn. Det er kun aldersgrnsen, som er ndret fra 18 til 25 r, de vrige nvnte betingelser for hjemmeboende brn er undrede. ndringen er gennemfrt, dels for at tilpasse familiebegrebet til EUs familiebetegnelser, dels fordi 164.040 af de 18-24 rige bor sammen med en eller begge forldre og udgr en familie sammen med dem. Tabel 2. Brnefamilier 1. januar 2008 Ny definition (25-rs grnse)Gammel definition (18-rs grnse)ForskelI alt 756 025 677 003 79 022gtepar med brn 470 126 420 186 49 940Registreret partnerskab med brn 601 578 23Samlevende par med brn 95 256 91 894 3 362Samboende par med brn 28 716 25 237 3 479Enlige med brn 161 326 139 108 22 218 ndringen bevirker, at 164.040 personer, der efter den gamle familiedefinitionen blev regnet som enlige, nu bliver regnet som brn i forldrenes familie, se tabel 2. Pr. 1. januar 2008 blev 299.868 personer, unge svel som voksne, sledes omklassificeret i henhold til den nye familiedefinition. Som flge af definitionsndringen af en familie, der er blevet opdateret med tilbagevirkende kraft, reduceres antallet af enlige personer med 164.040 og antallet af hjemmeboende brn ges med det tilsvarende antal. ndringerne betyder at antallet af brnefamilier vokser med 79.024. Antallet af husstande berres derimod ikke af ndringen i familiedefinitionen, men antallet af husstande med brn forandres. 4. Beskrivelse af metodendringen Metoden til opgrelse af hele befolkningen p et givent tidspunkt er undret. Folketallet opgres ved en optlling af de personer, som p et givent tidspunkt, stod tilmeldt folkeregisteret. Dette folketal bliver justeret med de fdte, dde, vandrede og flyttede, hvor hndelsesdatoen ligger fr opgrelsesdatoen, og hndelsen er registreret i folkeregistrene senest 30 dage efter opgrelsesdatoen. Dette folketal fastholdes som det endelige. I forbindelse med omlgningen af befolkningsstatistikken er der taget nogle metodemssige beslutninger, som har visse konsekvenser for hndelsesstatistikken. De fdte, dde, vandrede, flyttede, viede, skilte mv. i hvert kvartal/r blev tidligere opgjort ved at medtage alle de respektive hndelser, som var indtruffet i kvartalet/ret eller tidligere og registreret i folkeregistrene i indtil 30 dage efter kvartalets/rets afslutning. Hndelser, som blev indrapporteret senere end 30 dage efter kvartalet/rets afslutning blev medtalt i det efterflgende kvartal/r. Disse hndelsesstatistikker forblev de endelige. Kun fdte og dde blev betegnet som de forelbige. For disse 2 grupper dannedes endelige tal ved kobling med de medicinske oplysninger for fdte og dde. Efter metodeskiftet bliver alle hndelserne, som registreres i folkeregistrene i indtil 30 dage efter opgrelsesperioden og som er indtruffet i det forgangne kvartal/r, fortsat medtaget. Derimod bliver de hndelser, som er indtruffet i tidligere kvartaler/r, men frst indrapporteres i det aktuelle kvartal/r, ikke lngere medtaget i de kvartalsvise eller rlige opgrelser. Antallet af hndelser i det opgjorte kvartal/r vil derfor, sammenholdt med opgrelsen fr metodeskiftet, falde med det antal, som iflge hndelsestidspunktet kan henhres til et tidligere kvartal/r. De strste afvigelser fr og efter metodeskiftet, ses for de kvartalsvise udvandringer. Disse er kendetegnet ved ekstraordinre, lange indberetningstider. Det betyder at en strre andel, sammenholdt med de vrige hndelser, af de kvartalsvise indberettede udvandringer, jvf. deres hndelsestidspunkt, kan henfres til tidligere kvartaler, og sledes ikke medtlles i det aktuelle kvartal lngere. Isr udvandringer, og i mindre grad indvandringer, er kendetegnet ved lange indberetningstider, hvorimod de fdte og dde nsten ikke er berrt af metodeskiftet, da de indberettes meget hurtigt. I det efterflgende ser vi nrmere p udvandringer, indvandringer, flytninger og dde. 4.1. Konsekvens af skift af tidsafgrnsningsmetode Tabel 3a viser hvor meget hndelserne i 4. kvartal 2007 reduceres, efter skift i tidsafgrnsningsmetode som betyder, at kun de hndelser medtages, der indenfor tidsafgrnsningsperioden er sket i 4. kvartal 2007. Hndelser, der er sket i tidligere kvartaler, medtages ikke lngere, i den offentliggjorte statistik. Tabel 3a. Hndelser, registreret i 4. kvartal Offentliggjorte talIkke-medtagede hndelser (hndelsesdato fr 4. kvartal 2007)ProcentUdvandrede8 3971 99623,8Indvandrede12 3528386,8Dde13 996270,2Flyttede221 16513 1185,9 Tabellen viser: at 1.996 eller 23,8 pct. af de udvandrede at 838 eller 6,8 pct. af de indvandrede at 27 eller 0,2 pct. af de dde at 13.118 eller 5,9 pct. af de flyttede henhrer til et tidligere kvartal. Skiftet i opgrelsesmetoden vil jvf. tabel 3a have strst betydning for udvandringerne, der i 4. kvartal 2007, ved anvendelsen af den nye tidsafgrsningsmetode, vil blive reduceres med 1.996 eller 23,8 pct. Tabel 3b viser de udvandrede, der efter skift i tidsafgrnsningsmetode ikke medtages i kvartalet fordelt p statsborgerskab, alder og opholdstid. Den strste gruppe, nemlig 1.045 eller 52,4 pct., udgres af de udvandrede udenlandske statsborgere, der har opholdt sig under et r i Danmark. Hovedparten af alle udvandrede nemlig 1.432 eller 71,8 pct. er personer, er personer der har opholdt sig under et r i Danmark. Kun 22 eller 1 pct. har opholdt sig i Danmark i lngere end 1 r. Tabel 3b. Ikke-medtagede udvandringer, 4. kvartal 2007 Statsborgerskab / opholdstid0-17 r18-24 r25-34 r35-49 r50-65 r66 r og deroverI altI alt45956956529374361 996Danske statsborgere3241991821474116909- Indtil r29429303013387- -1 r29170152117334505- Over 1 r1---7917Udenlandske statsborgere13537038314633201 087- Indtil r13436737713223121 045- -1 r136149437- Over 1 r----145 Tabel 3c viser hvor meget ret hndelser reduceres med efter skift i tidsafgrnsningsmetode, som betyder, at kun de hndelser medtages, der indenfor tidsafgrnsningsperioden er sket i 2007. Hndelser, der er sket i tidligere r, medtages ikke lngere, i den offentliggjorte statistik. Tabel 3c. Hndelser, registreret for ret 2007 Offentliggjorte tal 2007 Ikke-medtagede hndelser (hndelsesdato fr 2007)ProcentUdvandrede41 5664 60411,1Indvandrede64 6569221,4Dde41 566630,2Flyttede910 62422 7742,5 Tabellen viser de ikke medtgne hndelser ved anvendelsen af den nye tidsafgrnsningsmetode (i pct. af opgrelsen efter gammel metode): at 4.604 eller 11,1 pct. af de udvandrede at 922 eller 1,4 pct. af de indvandrede at 63 eller 0,2 pct. af de dde at 22.774 eller 2,5 pct. af de flyttede henhrer til et tidligere r. Skiftet i opgrelsesmetoden vil jvf. tabel 3c have strst betydning for udvandringerne, der i 2007 ved anvendelsen af den nye tidsafgrnsningsmetode (i pct. af opgrelsen efter gammel metode)vil blive reduceres med 4.604 eller 11,1 pct. Tabel 3d viser de udvandrede, der efter skift i tidsafgrnsningsmetode ikke medtages i ret, fordelt p statsborgerskab, alder og opholdstid. Den strste gruppe, nemlig 2.600 eller 56,5 pct., udgres af de udvandrede udenlandske statsborgere, der har opholdt sig under et r i Danmark. Hovedparten af alle udvandrede nemlig 3.441 eller 74,8 pct. er personer, der har opholdt sig under et r i Danmark. Kun 37 eller 0,8 pct. har opholdt sig i Danmark i lngere end 1 r. Tabel 3d. Ikke-medtagede udvandringer, ret 2007 Statsborgerskab / opholdstid0-17 r18-24 r25-34 r35-49 r50-65 r66 r og deroverI altI alt8721 4301 366714164584 604Danske statsborgere63135842235485261 876- Indtil r59689728022841- -1 r352693502747241 004- Over 1 r----112031Udenlandske statsborgere2411 07294436079322 728- Indtil r2391 06491131646242 600- -1 r283344332122- Over 1 r-----66 De kvartalsvise tal for hndelserne offentliggres nu som forelbige tal, mens rstallene betragtes som endelige tal, stadig med undtagelse af fdte og dde, der kobles med de medicinske oplysninger inden oplysningerne betragtes som endelige. 4.2. Udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 3 mneder Tabel 4a viser hvor mange af de registrerede udvandringer, der ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 90 dage, har et hndelsestidspunkt, der henhrer til henholdsvis 4. kvartal 2007, ret 2007 eller fr 2007. Tabel 4a. Fordeling p hndelsesdato ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 90 dage HndelsesperiodeOffentliggjorte tal (udvandringer)Indberettede (indberettet 1.2.08 - 30.4.08)Ekstra indberettede i pct4. kvartal 20078 3978259,8ret 200741 5661 5543,7Fr 1. januar 2007. 4391,1 Tabellen viser, at 825 eller 9,8 pct. flere ville blive medtaget i 4. kvartal 2007, at 1554 eller 3,7 pct. flere ville blive medtaget i det forgangne r og at 1,1 pct. flere ville henhrer til tidligere r (flere rs forsinkelse). Det betyder, at hvis tidsafgrnsningsperioden ges fra 30 til 120 dage (dvs. Dst. venter 120 dage efter kvartalets afslutning med at opgre kvartalet), vil andelen af de kvartalsvise henholdsvis rligt udvandringer, der er indtruffet, jvf. den nye tidsafgrnsningsmetode, kunne ges med 9,8 pct. og 3,7 pct. for henholdsvis 4. kvartal 2007 og ret 2007. 4.3 Udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 1 r Tabel 4ba viser hvor mange af de registrerede udvandringer i 2007, der ved en udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 365 dage, har et hndelsestidspunkt, der henhrer til henholdsvis ret 2006 eller tidligere. Tabel 4b. Fordeling p hndelsesdato ved udvidelse af tidsafgrnsningsperioden med 365 dage HndelsesperiodeOffentliggjorte tal (udvandringer 2006)Indberettede (indberettet 1.2.07 - 1.2.08)Ekstra indberettede i pct.ret 200646 7862 9257,0Fr 1. januar 2006. 1 0062,2 Anm. De 2,2 pct. er beregnet i pct. af rets udvandringer. Tabellen viser, at 2.925 eller 7 pct. flere ville henhrer til det forgangne r (2006) og at 2,2 pct. flere ville henhrer til de tidligere r. Det betyder, at hvis tidsafgrnsningsperioden ges fra 30 til 395 dage (dvs. venter 395 dage efter rets afslutning med at opgre ret), vil andelen af de rligt udvandrede, der er indtruffet i 2006, jvf. den nye tidsafgrnsningsmetode, kunne ges med 7 pct. for ret 2006. PSD opdateres fortlbende og efter opgrelsen, hvilket betyder at folketallet opgjort p et senere tidspunkt vil afvige fra det oprindelige offentliggjorte.   PAGE 2 FILENAME \p \* Lower \* MERGEFORMAT d:\midlertidige internet filer\olkff1\notat om omlgning af befolkningsstatistikken.doc 89:;KLbehijx= Q R q | } i j  + , # ) * , - ] d ̼̼̦̟ hmh>J2hBc hQ6 hw.6h64h6h64h1f6h&hO hmh1fh1f h1fh1fhhUmHnHuhbmHnHujhbUhb>Mhij 2 e f 1Zjgd1fgd. gd1fgd1fgd1fFgdbbDEE23^_()ciji67:Y LMwxa1STd&Chfm hfmhfm hfmh hfmh1fhdZhBch64h1f6h(hv hw.h>J2 hmh>J2hh64 hmh1fh1fD>kd$$IfF$ F $ $ $ t0AZ$ AZAZAZ  44 ap 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gd&gd'zIJky@AQR>?FOPg34>RST^a !; 5 hk[hw.hBc hmhfm hfmh1fhi)h`;h:35h:3h64h>J2hv hh1fhQh`;hfm5hfm hmh1fC$%&'6>L@7 8$Ifgdfm 8$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ F   t0AZ$   44 ap 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;>FGPX`\P 8$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ F  t0AZ$   44 ap 8$Ifgdfm`aiqyeYPP 8$Ifgdfm 8$$Ifa$gd`;kd^$$IfF$ F  t0AZ$   44 apyzeYPP 9$Ifgdfm 9$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ F  t0AZ$   44 apeYPP 8$Ifgdfm 8$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ F  t0AZ$   44 apeYPP 8$Ifgdfm 8$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ F  t0AZ$   44 apeWLL 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kdN$$IfF$ F  t0AZ$   44 apgh45>[e`[[[VQL<gd:3&gd:3gd:3gd1fgd1fkd $$IfF$ F  t0AZ$   44 ap[\z0kd$$IfF$ \ ( $2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap( 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;4kd$$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap( 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;8kd$$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd:3 8$$Ifa$gd`;!":BD8 8$$Ifa$gd`;kdr $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd:3BJQRiqyD8 8$$Ifa$gd`;kdH $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd:3yD6+ 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd $$IfF$ \ ( 233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd:3STB===gd1fkd $$IfF$ \ ( 2 3 3 t0AZ$ 44 ap( 8P$Ifgd`;Tt U"V"""a%b%''9):)U**+++++ ,H, 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gd&gdgd1fgd1fgd1f5 6 X Y >!?!!!=">"R"S"""""####)$*$b$c$$$$$C%D%%%&&&&`&a&g&h&&&&&' 'W'X'Z'['d'j'''*(1(7(9(((8)9)))))h**********hW]h~ hhh1fh>J2hv hBcjh:30JUh hmh1fh1fO*******++ +0+1+G+K+q+u+++++++++++++++,, ,%,1,2,5,6,F,G,H,O,Q,[,\,a,b,g,h,l,n,y,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,h hhh~hhhhgOhv h1fh`Whh>J2 hmh1fh71NH,P,Q,\,b,@2' 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd $$IfF$ \ hS$2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap( 8P($Ifgd`;b,h,m,n,z,,B6- 8$Ifgd 8$$Ifa$gd`;kd $$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap( 8P$Ifgd`;,,,,,,,D8 8$$Ifa$gd`;kd$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd,,,,,D6+ 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap( 8$Ifgd,,,,,,B==gd1fkdr$$IfF$ \ hS 2 3 3 t0AZ$ 44 ap( 8P$Ifgd`;,,,,,--=->-C-D-e-f---------,.\.c.e.j.k.x..... ////// /,/8/9/00E0F0G0H0R0o0~000000000000000000111ûh`;h:5h`;h~5h:h vh~h-uhlhHhaK&h(h_k,hlihChh1f hmh1fF,,-gK/ & FEƀR&gdK/ & FEƀR&gd->-f---[.\.//G0H0gbbbbbbbbgd1fK/ & FEƀR&gdK/ & FEƀR&gd H0R00000000000000000011Ff 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;Ff 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gd~&gd~111 1$1(1+1.12131A1E1H1K1N1P1R1V1W1`1c1g1k1o1Ff 8$Ifgd~ 8$$Ifa$gd`;Ffb 9$Ifgd: 9$$Ifa$gd`;111 1#1$1'1(1*1+1-1.1112131A1D1E1G1H1J1K1M1N1O1P1Q1R1U1Y1Z1`1b1c1f1g1j1k1n1o1q1r1s1t1w1y111111111111111111+2,23242K2V2222222οhv hmh1fh`Wh hhh1fhojh:h~h`;h:5CJOJQJh`;h:5h`;h~5Jo1r1t1x1y11111111111111111111Ff& 9$Ifgd: 9$$Ifa$gd`;Ffa# 8$$Ifa$gd`;Ff 8$Ifgd~11111111112222 2 22222 2"2$2&2 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;Ff`- 8$$Ifa$gd`;Ff * 8$Ifgd:&2(2*2+2,2K3L3V3{3|3333 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gdh&gdhgdhgd1fFf0 8P$Ifgd`; 2333(303138393J3K3S3T3V3a3z3333<4=4K444444444555575;5<5>5^5{5|5}55<6T6U6V6Y6`6b6c6d66666+7,7D7E7788G8H8I8T8r88ÿǿóóïh vh:h_k,hojh-uhlihCh hmhhh/ hhhh~hhhh>J2hgO hmh1fh1fhv C333333M?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd2$$IfF$ \ hS$2$3$3$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(33344 4MA888 8$Ifgdr 8$$Ifa$gd`;kd3$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap( 4 44444MA888 8$Ifgdr 8$$Ifa$gd`;kd4$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(44(40474;4M?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd5$$IfF$ \ hS233 t0AZ$ 44 ap(;4<4=44MHHgd1fkd6$$IfF$ \ hS 2 3 3 t0AZ$ 44 ap(445gK/ & FEƀGK&gdK/ & FEƀGK&gd565^5|5}5k6l677I8gbb]]]XXgdCgdligd1fK/ & FEƀGK&gdK/ & FEƀGK&gd I8J8T8{888888888888888889 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;Ff8 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gd:&gdOgd:9999!9%9)9,9/95969D9H9K9N9Q9S9U9Y9Z9c9f9j9n9FfB 8$Ifgd: 8$$Ifa$gd`;Ffp? 9$Ifgd: 9$$Ifa$gd`;Ff<8596999::^:l:::::/;H;g;h;o;p;;;;;B<C<K<L<N<<<<<<<<<<<<= =!=i====== >1>M>n>z>}>~>>>>?4?ҿҿλûҝҝҝҙh(h|! hhhi)hC'hlvhr hhhhhhhh. hr h1fh1f hmh1fh[~h>J2hv h:h`;h:5CJOJQJh`;h:5:n9r9u9w9}9~9999999999999999999FfL 9$Ifgd: 9$$Ifa$gd`;FfoI 8$$Ifa$gd`;FfF 8$Ifgd:99999999:: : ::::::::*:,:.:0:2: 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;FfnSFfP 8$Ifgd: 8$$Ifa$gd`;2:4:6:8:9:::/;h;C<D<N<<<<!=j= 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gdh&gdhgdv gd1fFfV 8P$Ifgd`;j=k={====M?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kdX$$IfF$ \q $$$$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(======MA888 8$Ifgdr 8$$Ifa$gd`;kdY$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(======M?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kdZ$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(===>>@G@AMHCCC>Cgd1fgd1fgdi)kd[$$IfF$ \q   t0AZ$ 44 ap(4?D?E?F?K?R?]?^?e?f????????@G@N@O@P@@@@@@@ AAAA%A&A(AYAyAzAAAAAAAAAAAAAAAB?BXBYBZB[BBBBBBBBBBÿÿÿһһҷү hhh|!hi)h[~h|!hKhDGhC'hlv hhhr hr h1fh. hr h1fhh(h>J2h|! hmh1fhKeBAA(AzAAAB@B 8P($Ifgd`;8$P($Ifa$gd`;<gdr &gdr gd1f@BABKBRBXB\BM?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd\$$IfF$ \q $$$$ t0AZ$ AZAZAZAZ44 ap(\B]BpBsByB}BM?444 8P$Ifgd`;8$P$Ifa$gd`;kd]$$IfF$ \q t0AZ$ 44 ap(}B~BBBME1d$If^`gd`;d(gdr kd~^$$IfF$ \q   t0AZ$ 44 ap(BBBLCMCaDbDEEEEE E E EEEEE 4$ a$gdUGagdeuZgd1fDkdh_$$IfFW t644 ap BBBB"C.C;C>CHCKCLCMCCCCCCCCCCCCCCCCCC DD5D6DQD`DbDcDdDDDDDEEEEEE E E E EEEEEɾhUGah0J6CJOJQJ%jhUGah0J6CJOJQJUjhXY UhXY hmhhjh0JUh>J2heuZ hmheuZh1f hmh>J2h|! hmh1fhBc7EEEEEEAEBEEEEEEEМ hmheuZhXY !hCJOJQJ^JmHnHuh> XhCJOJQJ^JjhCJOJQJU^Jh hUGah%jhUGah0J6CJOJQJU!h5s0J6CJOJQJmHnHu EEEEEgd1f4$a$< 00&P 1A:p . A!"#7$S% < 00&P 1A:p:3. A!"#n$S% $$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 / AZ$/ 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 / 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 5 5 #v #v :V F t0AZ$ 5 5 4 p$$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 5253/ 4 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 52534 p($$If5!vh5 555#v #v:V F t0AZ$ 5 5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ 4 p(L$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ AZ$/ 4 pP!kd\$$IfF$ ִ $$$$$$$$ t0AZ$ AZAZAZAZAZAZAZAZ  44 apP>$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ 4 pP!kd$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd0$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd/"$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd%$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd($$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd.,$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP>$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ 4 pP!kd/$$IfF$ ִ     t0AZ$   44 apP$$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ AZ$/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ 4 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S52534 p($$If5!vh55P5Q5Q#v#vP#vQ:V F t0AZ$ 5S5253/ 4 p(L$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ AZ$/ 4 pP!kdj7$$IfF$ ִ $$$$$$$$ t0AZ$ AZAZAZAZAZAZAZAZ  44 apP>$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ 4 pP!kd:$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd>>$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kdA$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kdD$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd=H$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kdK$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kdN$$IfF$ ִ t0AZ$   44 apP0$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 55554 pP!kd$$If5!vh55555555#v#v#v#v:V F t0AZ$ 5555/ 4 pP!kdU$$IfF$ ִ     t0AZ$   44 apP$$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 5554 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ AZ$/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ 4 p($$If5!vh5555#v#v#v:V F t0AZ$ 555/ 4 p(X$$If5!vh5#v:V F t65W4 p PV@V Normal$5$7$8$9DH$a$OJQJ_HmHsHtH\@\ Overskrift 1$$$@&a$5CJOJQJ\@\ " Overskrift 2$$$@&a$5CJOJQJX@X Overskrift 3$$$@&a$ 5OJQJn@n s Overskrift 4&$$<5$7$8$9D@&H$a$5CJOJQJ\aJNA@N Standardskrifttype i afsnitZi@Z Tabel - Normal :V 44 la 6k6Ingen oversigt @@ Dato/Nr. "OJQJTT DiaTablrubrik <<*$OJQJmHsHv"v Efterretn dato4$ PP&d$P$^a$ CJOJQJD>@D Titel$a$5CJOJQJnn Efterretn serie $ &P^a$56;CJ6OJQJXJ@X Undertitel$?<^?6CJOJQJmHsHNAN Engelsk titel6OJQJmH sH XObX OversigtsTabelStd qT CJOJQJNOarN OversigtsTabelLille CJOJQJHOqH EnhedLilleVPP^VOJQJHOaH EnhedStdVPP^V CJOJQJDOD ExcelKdecd]cOJQJJ&@J FodnotehenvisningCJEHOJQJ\@\ Fodnotetekst q}^}` CJOJQJff v1Indholdsfortegnelse 1x5$7$8$9DH$ 5CJaJbb v1Indholdsfortegnelse 2<5$7$8$9DH$CJaJ^^ v1Indholdsfortegnelse 35$7$8$9DH$CJaJjj Indholdsfortegnelse 4 ^CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 5! p^pCJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 6" L^LCJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 7# (^(CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 8$ ^CJOJQJmHsHjj Indholdsfortegnelse 9% ^CJOJQJmHsHbOb Ledetekst&&$$d&#$*$/a$6CJOJQJ8Oa8 LedetekstTNS'$>Oq> LilleCelle($a$OJQJPOqP LilleCelleMedLuft )$Pa$OJQJbOb LilleCelleStreg)*$q<&dP^qa$TOT LilleCelleMidtStreg+&dP`-` Makrotekst", ` @ _HmHsHtHFF Normal indrykning -^2O2 Oprems .$Pa$P0@P Opstilling - punkttegn / & F1@ Opstilling - tal eller bogst.v0 & Fe>Te.Tf^e```LPersonlig meddelelsesformCJOJQJ^JphV!VLPersonlig svarlayoutCJOJQJ^Jph^2^Producentmening3xOJQJ_HmHnHsHtHu2 @B2 Sidefod 4 H@RH Sidehoved5$ 8!^a$:)@a: Sidetal>*CJOJQJkH6+r6 Slutnotetekst72Oa2 StdCelle8$a$DOaD StdCelleMedLuft 9$Pa$ZOaZ StdCelleStreg%:$q<&dP^qa$POP StdCelleMidtStreg;&dPVOV Tabeloverskrift<$$$Pa$ 5OJQJ`O` TabTitel*=$$$  P^ `a$ 5OJQJDOD udpunkt@(B*CJOJQJRHdphff NytDetail? ?CP^CCJOJQJ]_HmHsHtH ZZ NytFra@C^C%56;CJOJQJ_HmHsHtH nn NytHeaderACd^C.56;B* CJOJQJ_HmHphsHtH ZO"Z abstract$B$d&dNP CJOJQJ6U16 Hyperlink >*B*phBVAB BesgtHyperlink >*B*ph8hQ8 HTML-variabel6]BOB bTabF 5$7$8$9DH$CJaJs fmTabel - Gitter7:VG0G$5$7$8$9DH$a$F'@F JuKommentarhenvisningCJaJ8@8 JJuKommentartekstIBOB IJu Tegn Tegn2OJQJmHsHtH<j@< LJu KommentaremneK5\4O4 KJu Tegn Tegn15\F@F NJu BallontekstMCJOJ QJ ^J aJLOL MJu Tegn Tegn CJOJ QJ ^J aJmHsHtHZYZ w.DokumentoversigtO-D M OJ QJ ^J R=j= >Mhij2ef1 Z j $%&'6>FGPX`aiqyzgh45>[\z!":BJQRiqySTtUVab9!:!U""##### $H$P$Q$\$b$h$m$n$z$$$$$$$$$$$$$$$$$$%>%f%%%[&\&''G(H(R(((((((((((((((((()))) )$)()+).)2)3)A)E)H)K)N)P)R)V)W)`)c)g)k)o)r)t)x)y)))))))))))))))))))))))))))))**** * ***** *"*$*&*(***+*,*K+L+V+{+|+++++++++++,, , ,,,,,,(,0,7,;,<,=,,,-6-^-|-}-k.l.//I0J0T0{000000000000000001111!1%1)1,1/15161D1H1K1N1Q1S1U1Y1Z1c1f1j1n1r1u1w1}1~1111111111111111111111111122 2 22222222*2,2.2022242628292:2/3h3C4D4N4444!5j5k5{5555555555555555668G899(9z999:@:A:K:R:X:\:]:p:s:y:}:~:::::L;M;a<b<==== ====00000000000000000000000000000 0 K`0 0 0 (0# 0# 0# @bF0'0'0'5%40+0+0+00/ 0/ 0/ tF03 03 03 YO!#07 07 07 `1tF0; 0; 0; 000000000G0G0G0K0K0K0K0P0P0P0P0U0U0U0U0Z0Z0Z0Z330_0_0_0_0d0d0d0d000000000000000000000&0<080 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 00 /0 /0 /0 /000000000&0<080 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 90 90 90 90 90 90 90 90 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 90 90 90 90 90 90 90 90 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 000&0<080 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 00 /0 /0 /0 /000000000&0<080 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 90 90 90 90 90 90 90 90 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 90 90 90 90 90 90 90 90 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 80 80 80 80 80 80 80 80 0 00000&0<080 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 0000000&0<080 80 80 80 0 80 80 80 80 0 80 80 80 80 0 00 0 00000@0 00@0@0@0@0@40 00Mhij2e&'FG`ayz!"QRP$Q$m$n$$$$$$$(())2)3)V)W)x)y)))))))****+*++++ , ,,,;,<,00115161Y1Z1}1~1111122228292j5k5555555@:A:\:]:}:~:::b<== = ===000000000000KM`l6.inii q: 00LM Normal 0hLM = |=0LMdefineret800 LM(4 0 |NM0 PM0PM0MM = |=00NM0 L0$QM0\QM0UMV0HUMV0UMAB0OMm00 !OM0 0"#PM0 0$%TPMPM0&'UM]T0()UM}0*+$VMS0,-\VMS0./XeM 0001eM023eM045fM0678fM|$089pfM0:;DSMMM = |=0<=|SMNM00>?SM$QM0@ASM\QM0BC$TMUMV0DE\TMHUM0FGTM00HIPJ<($00JKJ00LMJ K`0NOJ 00PQ0K (0RShK 0#0TUK @bF0VWK0'0XYL 0Z[kbf@`0\]k330^_ l330`aXltF0bcl0delJ0fgm+{1{1,,0hi8m5%0jkpmlJ00L!0000000000 5 *,1284?BEE#&(9:@EIS[ab>`y[ByTH,b,,,,,-H01o11&233 44;445I89n992:j====A@B\B}BBEE$')*+,-./012345678;<=>?ABCDFGHJKLMNOPQRTUVWXYZ\]^_`cE%8K= t >!4t8@0( B S ?ArtikelDSTKontorDatoSektion Brugerinitial Brdtekstxl0MbiA:=Mbi~:=EQXZ     $ % / 0 ; < > ? E F N O V W Z [ ` a g h n p > !"%&56;=FG%%%%% & & & &&&&&*&,&/&0&5&6&?&,*3*5*K*T*U*^*_*b*c*h**F,K,L,N,O,S,T,[,\,e,f,i,j,u,v,x,y,|,},,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-----------........'.(.-...4.5.?.@.E.F.O...../044455 5>5i566777 7 77Y7f7g7r7s7y7z777777 999999999999:?:R<[<_<a<b<======== = = ======== f%%^-{-44!5J56799:!:b<======= = = =====M2Z j 5'V F U""##$K%H(R(((())2)3)+*L+++=,J0T0|0:2D4N44k5559(9z9A:a<b<========= = = =====a<======= = = =====|ܶ},h~n f,P6@29| ]*W? F\]*W4&\]*WA@ȪGO-w\]*W^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(h^`OJ QJ o(hHh88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.h^`OJ QJ o(hHh88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.hhh^h`OJQJ^Jo( h88^8`.hL^`L.h ^ `.h ^ `.hxLx^x`L.hHH^H`.h^`.hL^`L.? F? F~}|GO-w9| 0&A@0!*,74[~h U5s8yn v e}DG>1fdZ2MKe. XY >#='&]9)q,_k,w.3.|I2>J2:364w{8j:|o:`;|?fEu`M QQRbRPT> XBXeuZK[UGabuc gojJkdbkljoKqsu-uJu[~OqC''x:g^3 CW]li_Uu J8Ui)&K~ ;"A]B(rXZ$U|!v1|!Et,*/k[(WgOdfmTBcr `W3*5IV1 v71nbS-L!Mrulv$%&'6>FGPX`aiqyz>[\z!":BJQRiqy### $H$P$Q$\$b$h$m$n$z$$$$$$$$$$$$$$$R(((((((((((((((((()))) )$)()+).)2)3)A)E)H)K)N)P)R)V)W)`)c)g)k)o)r)t)x)y)))))))))))))))))))))))))))))**** * ***** *"*$*&*(***+*V+{+|+++++++++++,, , ,,,,,,(,0,7,;,<,T0{000000000000000001111!1%1)1,1/15161D1H1K1N1Q1S1U1Y1Z1c1f1j1n1r1u1w1}1~1111111111111111111111111122 2 22222222*2,2.2022242628292N4444!5j5k5{555555555555555(9z999:@:A:K:R:X:\:]:p:s:y:}:~::::a<=i2i2i2i2i2i2i2i2 basetemplate4N printPN dspubl.dot600@ tF =@UnknownHenning Christiansen Gz Times New Roman5Symbol3& z Arial?"Frutiger Cn7Charter?5 z Courier New9"Frutiger?& Arial BlackE"Frutiger Light5& zaTahoma;Wingdings"1FFyʦ3n3n!n4dD<D<o3<Q 2qHX %$U2W:\SkabelonXP\Word\dspubl.dotDanmarks Statistik, Befolkning Dorthe LarsenCharlotte Leolnar ReifH     Oh+'0 8D d p | Danmarks Statistik, BefolkningDorthe Larsen dspubl.dotCharlotte Leolnar Reif2Microsoft Office Word@F#@5@e^@e^3՜.+,D՜.+,\ hp Danmarks StatistiknD<' Danmarks Statistik, Befolkning TiteltH,@`h_AdHocReviewCycleID_EmailSubject _AuthorEmail_AuthorEmailDisplayName_PreviousAdHocReviewCycleID_ReviewingToolsShownOnceHjkvalitetsdokumentation HCH@dst.dkHenning Christiansen S* !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FDPl^Data e_1TableWordDocument|SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word-dokument MSWordDocWord.Document.89q