Oversigt over aktive autoriserede institutioner
Opdateret 08JUN21

Obs Autorisationsnummer Navn Ansvarlig Mail Ordning
1 1 VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Hans Hummelgaard hahu@vive.dk Forskerordning
2 3 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen la@ae.dk Forskerordning
3 4 Det Økonomiske Råds Sekretariat Hans Bækgaard hab@dors.dk Forskerordning
4 5 Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Morten Grønbæk mg@si-folkesundhed.dk Forskerordning
5 6 Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Mef Christina Nilbert nilbert@cancer.dk Forskerordning
6 7 Dansk Arbejdsgiverforening Anders Borup Christensen abc@da.dk Forskerordning
7 8 Institut for byggeri, by og miljø (BUILD), Aalborg Universitet Lars Pico Geerdsen lpg@build.aau.dk Forskerordning
8 9 Center for Registerforskning, Århus Preben Bo Mortensen pbm@ncrr.dk Forskerordning
9 10 Finansministeriet Nicolai Rudolf Steinmetz Møller nsm@fm.dk Forskerordning
10 12 Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Amtssygehuset i Herlev Niels Klarskov niels.klarskov@regionh.dk Forskerordning
11 13 Enhed for Miljøepidemiologi, Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Zorana Jovanovic Andersen zorana.andersen@sund.ku.dk Forskerordning
12 14 Afdelingen for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Rikke Lund rilu@sund.ku.dk Forskerordning
13 15 Epidemiologisk Forskning Anders Hviid aii@ssi.dk Forskerordning
14 16 Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital Allan Linneberg allan.linneberg@regionh.dk Forskerordning
15 18 Center for Corporate Performance, Århus (erstatter CLS, Århus) Anders Frederiksen afr@btech.au.dk Forskerordning
16 21 HK´s politisk/økonomiske sekretariat Henrik Hofman 44hdh@hk.dk Forskerordning
17 24 Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Peter Munk Christiansen pmc@ps.au.dk Forskerordning
18 25 Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet Jørn Olsen jo@ph.au.dk Forskerordning
19 26 ATP Michael Jørgensen mjr@atp.dk Forskerordning
20 27 Arbejdsmedicinsk Klinik, Socialmedicinsk enhed, Ålborg Jens P. Johansen jpbjohansen@gmail.com Forskerordning
21 28 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Joachim Lynggaard Boll jlb@nfa.dk Forskerordning
22 29 Ældresagen Marie Jakobsen maj@aeldresagen.dk Forskerordning
23 30 Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Claus Holm clho@edu.au.dk Forskerordning
24 31 Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense Jesper Bo Nielsen jbnielsen@health.sdu.dk Forskerordning
25 32 Centre for Economic and Business Research Lars Peter Østerdal lpo.eco@cbs.dk Forskerordning
26 33 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Jesper Levring Andersen jla@ifro.ku.dk Forskerordning
27 34 Institute of Occupational Medicine,Århus Jens Bonde Nielsen jpbon@as.aaa.dk Forskerordning
28 35 Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet Trond Beldo Klausen tbk@socsci.aau.dk Forskerordning
29 36 Biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Esben Budtz-Jørgensen ebj@biostat.ku.dk Forskerordning
30 37 Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Rigshospitalet Lars Vedel Kessing lars.vedel.kessing@regionh.dk Forskerordning
31 39 DTU Management Mette Wier mwier@dtu.dk Forskerordning
32 41 Clinical Health Promotion Centre Hanne Tønnesen ht02@bbh.regionh.dk Forskerordning
33 43 Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Anja Zimmerdahl azh@econ.au.dk Forskerordning
34 44 PLS RAMBØLL Management A/S Sanni Nørgaard Breining sbr@ramboll.com Forskerordning
35 46 Diabetes og Hormonsygdomme, Århus Universitetshospital Jens Otto Lunde Jørgensen joj@ki.au.dk Forskerordning
36 47 Ulykke Analyse Gruppen, Odense Universitetshospital Niels Dieter Röck niels.dieter.roeck@rsyd.dk Forskerordning
37 48 Epinion A/S Thomas Yung Andersen tya@epinionglobal.com Forskerordning
38 50 Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Ole Bækgaard Nielsen obn@ph.au.dk Forskerordning
39 51 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Henrik Toft Sørensen hts@clin.au.dk Forskerordning
40 52 Erhvervsministeriet Søren Gaard sga@evm.dk Forskerordning
41 53 COWI A/S, Division 1 Claus Correll Rebien ccrn@cowi.com Forskerordning
42 54 Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut Tyra Grove Krause tgv@ssi.dk Forskerordning
43 55 Center for Selvmordsforskning Lilian Zøllner lz@cfsmail.dk Forskerordning
44 60 Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen abp@jm.dk Forskerordning
45 61 Institut for Psykologi, Københavns Universitet Vibeke Jenny Koushede vjk@psy.ku.dk Forskerordning
46 62 Rockwool Fonden Jan Rose Skaksen jrs@rff.dk Forskerordning
47 64 Center for Psykiatrisk Grundforskning Raben Rosenberg raben@dadlnet.dk Forskerordning
48 67 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Benedikte Brincker bebr@soc.ku.dk Forskerordning
49 69 Enheden for Psykiatrisk Forskning i Nordjylland Rasmus W. Licht rasmus.licht@rn.dk Forskerordning
50 70 Copenhagen Business School, Institut for Finansiering Carsten Sørensen cs.fi@cbs.dk Forskerordning
51 71 Center for anvendt sundhedsforskning og teknologivurdering (CAST), Syddansk universitet Jan Sørensen jas@health.sdu.dk Forskerordning
52 72 Copenhagen Economics Asger Lunde alu@copenhageneconomics.com Forskerordning
53 73 Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Thomas Tranekær nr2u@kk.dk Forskerordning
54 75 Forskningsenheden for Almen praksis, Århus Per Kallestrup per.kallestrup@ph.au.dk Forskerordning
55 77 Dream Peter Stephensen psp@dreammodel.dk Forskerordning
56 78 Y-forskning, Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital Eva Prescott epre0004@bbh.regionh.dk Forskerordning
57 79 Dansk Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet Carter Bloch carter.bloch@ps.au.dk Forskerordning
58 80 Onkologisk Klinik, Finsen Center Ulrik Lassen ulrik.lassen@regionh.dk Forskerordning
59 81 Klinisk Epidemiologisk Forskning, Aalborg Universitetshospital Henrik Bøggild hbo@rn.dk Forskerordning
60 82 Ortopædkirugisk Forskningsgruppe Århus Universitetshospital Cody Bünger codybung@rm.dk Forskerordning
61 83 Department of Social Sciences, Roskilde University Bent Greve bgr@ruc.dk Forskerordning
62 84 Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Torsten Kolind tk.crf@psy.au.dk Forskerordning
63 85 Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Tine Brink Henriksen tine.brink.henriksen@clin.au.dk Forskerordning
64 86 Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Henrik Palmer Olsen henrik.palmer.olsen@jur.ku.dk Forskerordning
65 87 Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Dekan Anders Siig Andersen siig@ruc.dk Forskerordning
66 89 Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering, STAR Klaus Langager khl@star.dk Forskerordning
67 92 Økonomisk Institut, Københavns Universitet Christian Schultz christian.schultz@econ.ku.dk Forskerordning
68 94 Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje Charlotte Delmar c.delmar@rn.dk Forskerordning
69 96 Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk Forskerordning
70 97 Copenhagen Prospective Study on Atopy in Childhood, Amtssygehuset i Gentofte (COPSAC) Hans Bisgaard bisgaard@copsac.dk Forskerordning
71 98 Økonomisk Institut, CBS Torben Timmermann tt.eco@cbs.dk Forskerordning
72 99 Klinisk Farmakologisk Afdeling, Rigshospitalet Henrik Enghusen Poulsen hepo@rh.regionh.dk Forskerordning
73 100 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Maja Horst horst@hum.ku.dk Forskerordning
74 101 Odontologisk Institut (Tandlægeskolen), Københavns Universitet Anne Havemose-Poulsen ahap@sund.ku.dk Forskerordning
75 102 Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Johan Hviid Andersen joande@rm.dk Forskerordning
76 103 Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Marie Nørredam mano@sund.ku.dk Forskerordning
77 104 Beskæftigelsesministeriet Lasse Bank lba@bm.dk Forskerordning
78 105 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Jan Tønnesvang jan@psy.au.dk Forskerordning
79 107 Rygcenter Syddanmark Berit Schiøttz-Christensen berit.schiottz-christensen@rsyd.dk Forskerordning
80 108 Aalborg University Business School (AAUDS) Christian Nielsen chn@business.aau.dk Forskerordning
81 109 Institut for Farmaci, Københavns Universitet Flemming Madsen flemming.madsen@sund.ku.dk Forskerordning
82 110 Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori, Københavns Universitet lektor Peter Rossel pero@sund.ku.dk Forskerordning
83 112 Finansforbundets Udviklingsafdeling Jannik Schack jsc@finansforbundet.dk Forskerordning
84 114 Skatteministeriet, Lovgivning, Politik og Samfundsøkonomi Niels Kleis Frederiksen nkf@skm.dk Forskerordning
85 116 NIRAS Morten Wismann Halkjær mwhr@cowi.com Forskerordning
86 118 Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) Jørn Thulstrup jt@ifka.dk Forskerordning
87 119 The Copenhagen Centre, Københavns Universitet Jette Steen Knudsen jsk@ifs.ku.dk Forskerordning
88 121 Fagbevægelsens Hovedorganisation Allan Lyngsø Madsen alm@lo.dk Forskerordning
89 122 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv Thomas Hermann jkp122@dst.dk Forskerordning
90 123 Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Niels Erik Skakkebæk vaekst-repro@rh.dk Forskerordning
91 124 Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet Kimmo Herttua kherttua@health.sdu.dk Forskerordning
92 125 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT-politisk Center Frans Clemmensen fcl@bl.dk Forskerordning
93 126 Aalborg Sygehus, Neurologisk Afdeling Michael Nielsen michael.nielsen@aas.ja.dk Forskerordning
94 127 Øresundbro Konsortiet Analyseafdelingen Britt Andresen ban@oresundsbron.com Forskerordning
95 129 Forskningsenheden for Almen praksis, København Susanne Reventlow susrew@sund.ku.dk Forskerordning
96 130 Århus Universitetshospital, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Jens Kjølseth Møller jens.kjoelseth.moeller@rsyd.dk Forskerordning
97 131 Øresundskomiteen Birgitte Stenstrup bst@oresundskomiteen.dk Forskerordning
98 133 Institut for Sygdomsforebyggelse Torkild Sørensen tias@ipm.regionh.dk Forskerordning
99 134 Arbejdsmedicinsk Klinik, Amtssygehuset i Glostrup Sigurd Mikkelsen sigurd.mikkelsen.01@regionh.dk Forskerordning
100 135 Blodbanken, klinisk immunologisk afdeling, Rigshospitalet Morten Bagge Hansen morten.bagge.hansen@rh.regionh.dk Forskerordning
101 136 Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen Mads Fly-Hansen mads.fly-hansen@kriminalforsorgen.dk Forskerordning
102 140 Videncenter for Allergi, Amtssygehuset i Gentofte Jeanne Duus Johansen jeanne.duus.johansen@regionh.dk Forskerordning
103 142 Institut for Kultur & Læring -Tidl. Institut for Kultur og Globale Studier (CGS), Aalborg Universitet Keld Thorgård kt@hum.aau.dk Forskerordning
104 143 Aspekt, Research and Development Tue Freltoft tue@aspekt.dk Forskerordning
105 144 Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital Henrik Kolstad henrkols@rm.dk Forskerordning
106 145 Erhvervsstyrelsen Christoffer Kjældgaard Giwercman chkjgi@erst.dk Forskerordning
107 146 VisitDenmark Helle Damkjær hd@visitdenmark.com Forskerordning
108 147 Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Rigshospitalet Marianne Kastrup marianne.kastrup@rh.dk Forskerordning
109 148 Patent- og Varemærkestyrelsen Rune Lorentzen rlo@dkpto.dk Forskerordning
110 149 Social- og Integrationsministeriet Henrik Torp Andersen het@uim.dk Forskerordning
111 150 PensionDanmark, Analyseafdeling Jacob Rønnow Jensen jrj@pension.dk Forskerordning
112 151 Viborg Sygehus, Karkirurgisk Afdeling Annette L. Høgh annette.hoegh@midt.rm.dk Forskerordning
113 152 Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Jørgen Povlsen jpovlsen@health.sdu.dk Forskerordning
114 153 Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet Michael Baggesen Klitgaard michaelklitgaard@dps.aau.dk Forskerordning
115 154 Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet Katrine Sidenius katrines@dadlnet.dk Forskerordning
116 156 Forskningsklinikken for funktionelle Lidelser og Psykosomatik Per Fink perklafi@rm.dk Forskerordning
117 157 Børnekardiologisk sektion, Rigshospitalet Klaus Juul jkp157@dst.dk Forskerordning
118 161 Neonatalklinikken, Rigshospitalet Gorm Greisen gorm.greisen@regionh.dk Forskerordning
119 162 Teknologisk Institut – Center for Analyse og Erhvervsfremme Karsten Frøhlich Hougaard kafh@teknologisk.dk Forskerordning
120 165 Dansk Industri, Løn og Arbejdsmarkedspolitik Steen Nielsen snn@di.dk Forskerordning
121 167 Center for Regional- og Turismeforskning Anne Thomas anne.thomas@crt.dk Forskerordning
122 168 Århus Sygehus, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M Claus Højbjerg Gravholt claugrav@rm.dk Forskerordning
123 170 Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Ove Andersen ove.andersen@regionh.dk Forskerordning
124 171 Beredskabsstyrelsen Steen Hjere Nonnemann shn@brs.dk Forskerordning
125 172 Letpension, Analyseenheden Claude Reffs claude.reffs@letpension.dk Forskerordning
126 175 Finansdanmark Niels Arne Dam nad@fida.dk Forskerordning
127 176 Videncenteret for helbred og Forsikring Allan Ebert Deis deis@hefo.dk Forskerordning
128 178 Gynækologisk Klinik, Rigshospitalet Øjvind Lidegaard oejvind.lidegaard@regionh.dk Forskerordning
129 179 Københavns kommune, Socialforvaltningen Ina Corydon ja0i@kk.dk Forskerordning
130 180 Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital Merete Nordentoft merete.nordentoft@regionh.dk Forskerordning
131 181 Arbejds- Miljømedicinsk klinik, Odense Universitetshospital Jesper Bælum jesper.baelum@ouh.fyns-amt.dk Forskerordning
132 182 Kardiovaskulært Forskningscenter, Aalborg Universitetshospital Erik Berg Schmidt ebs@rn.dk Forskerordning
133 183 Centre for Blue Governance Søren Qvist Eliasen se@plan.aau.dk Forskerordning
134 184 CEPOS Martin Ågerup martin@cepos.dk Forskerordning
135 188 Bi og Analyse Anker Lund Vinding a.vinding@rn.dk Forskerordning
136 190 Dansk Erhverv Jes Brinchmann Christensen jbc@danskerhverv.dk Forskerordning
137 191 FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen Jørgen Rosted jr@ebst.dk Forskerordning
138 192 Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College Andreas Rasch-Christensen ar@via.dk Forskerordning
139 193 Sektion for Production, Aalborg Universitet Astrid Heidemann Lassen ahl@business.aau.dk Forskerordning
140 194 Øresundsinstituttet Anders Olshov anders.olshov@oresundsinstituttet.org Forskerordning
141 197 DIA-REG B&U, Herlev Hospital Jannet Svensson jasv@dadlnet.dk Forskerordning
142 198 Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Hjertesygdomme Thomas Høi-Hansen thomas.hoei-hansen@regionh.dk Forskerordning
143 199 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Kirsten Thomsen kth@ams.dk Forskerordning
144 201 Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense, Region Syddanmark Niels Bilenberg niels.bilenberg@rsyd.dk Forskerordning
145 202 Forsikring & Pension Andreas Østergaard Nielsen aon@forsikringogpension.dk Forskerordning
146 203 Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden Marlene Willemann Würgler marlene.willemann.wuergler@regionh.dk Forskerordning
147 204 EVA, Danmarks Evalueringsinstitut Camilla Thorgaard cth@eva.dk Forskerordning
148 207 Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital Espen Jimenez Solem espen.jimenez.solem@regionh.dk Forskerordning
149 208 Kuben Management Jette Søndergaard jes@kuben.dk Forskerordning
150 209 Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Erik Simonsen es@regionsjaelland.dk Forskerordning
151 210 Arbejdsmedicinsk Klinik, Køge Sygehus Peder Skov jkp210@dst.dk Forskerordning
152 211 Kunstakademiets Arkitektskole Bruno Tournay bruno.tournay@karch.dk Forskerordning
153 213 Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Vibeke Grønvall Kristensen vibeke.groenvall.kristensen@regionh.dk Forskerordning
154 214 Regional Udvikling, Region Syddanmark Thomas Dyhr Vestergaard tdv@rsyd.dk Forskerordning
155 215 Regional Udvikling, Region Midtjylland Kim Kofod Hansen kim.kofod.hansen@ru.rm.dk Forskerordning
156 216 Regional Udvikling, Region Nordjylland Henning Christensen hsc@rn.dk Forskerordning
157 217 Steno Diabetes Center Copenhagen Birgitte Brock birgitte.brock@regionh.dk Forskerordning
158 218 Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet Arne Feddersen af@sam.sdu.dk Forskerordning
159 219 Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Peter Bro pbro@aod.aau.dk Forskerordning
160 221 Vækstforumsekretariatet, Region Sjælland Per Anders Foss paf@regionsjaelland.dk Forskerordning
161 222 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital Jane Frølund Thomsen jane.froelund.thomsen@regionh.dk Forskerordning
162 224 Deloitte Consulting, Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andreas Nikolajsen anikolajsen@deloitte.dk Forskerordning
163 225 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Steffen Korsgaard stko@sam.sdu.dk Forskerordning
164 226 Dansk Sygeplejeråd Lars Pram lpm@dsr.dk Forskerordning
165 227 Beskæftigelsesregion Midtjylland Palle Christiansen pch@ams.dk Forskerordning
166 228 Center for Innovation og Forretningsudvikling, Aarhus Universitet Mogens Dilling-Hansen dilling@asb.dk Forskerordning
167 229 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet Annika Hvithamar hvithamar@hum.ku.dk Forskerordning
168 230 TrendEduc Kurt Johannesen johannesen@trendeduc.dk Forskerordning
169 231 LG Insight Conni Gripping cg@lginsight.dk Forskerordning
170 232 Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden Joakim Hoffmeyer stolpegaard@psv1.regionh.dk Forskerordning
171 233 Mål- og rammekontoret for voksne, Københavns Kommune Lars Gregersen lars.gregersen@sof.kk.dk Forskerordning
172 234 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk Center Rasmus Lønborg ral@sum.dk Forskerordning
173 235 Sundhedsstyrelsen Marie Waarkjær mwaa@sst.dk Forskerordning
174 237 Beskæftigelsesregion Syddanmark Peter Graversen pgr@star.dk Forskerordning
175 239 Medicinsk Afdeling M, Glostrup Hospital Steen Z. Abildstrøm internmed@glo.regionh.dk Forskerordning
176 240 Arbejdsmarkedskommissionen Peter Bach-Mortensen pbm@amkom.dk Forskerordning
177 241 Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen info@lifdk.dk Forskerordning
178 243 Oxford Research A/S Emil Herskind ehe@oxfordresearch.dk Forskerordning
179 246 Styrelsen for Forskning og Uddannelse Hans Müller Pedersen hmp@fi.dk Forskerordning
180 247 Hjerte- Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Charlotte Suppli Ulrik csulrik@dadlnet.dk Forskerordning
181 248 Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet Niels Obel niels.obel@rh.regionh.dk Forskerordning
182 249 Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet Jens Søndergaard jsoendergaard@health.sdu.dk Forskerordning
183 250 Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital Børge G. Nordestgaard boerge.nordestgaard@regionh.dk Forskerordning
184 251 Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet Egon Noe enoe@sam.sdu.dk Forskerordning
185 252 Danica Pension Bo Søndergaard bo.sn@danicapension.dk Forskerordning
186 253 Analyse & Effekt Charlotte Brandsborg charlotte.brandsborg@rksk.dk Forskerordning
187 254 Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet Erik Kjær Pedersen erik@math.ku.dk Forskerordning
188 255 Center for Koncernservice i Næstved Kommune Camilla Hovmand Larsen calar@naestved.dk Forskerordning
189 256 Merck Sharp & Dohme, Danmark Jeppe Berger jeppe.berger@merck.com Forskerordning
190 257 Ingeniørforeningen, IDA, Politisk Afdeling Klaus Jørgensen klj@ida.dk Forskerordning
191 259 Institut for Antropologi, Københavns Universitet Helle Samuelsen h.samuelsen@anthro.ku.dk Forskerordning
192 260 Forskningsenhed Gastroenheden, Hvidovre Hospital Flemming Bendtsen flemming.bendtsen@regionh.dk Forskerordning
193 261 Afdelingen for Uddannelse og Studerende, DTU Jørgen Jensen studiechef@dtu.dk Forskerordning
194 262 Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Christine Østerskov Kastrup ckastrup@ifs.ku.dk Forskerordning
195 263 Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital Bente Mertz Nørgård bente.noergaard@rsyd.dk Forskerordning
196 264 Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Jacob Kjær Eskildsen eskildsen@mgmt.au.dk Forskerordning
197 266 Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet Søren Boesgaard soeren.boesgaard@regionh.dk Forskerordning
198 267 Psykiatrisk Center Glostrup Mikkel Erlang Sørensen mikkel.erlang.soerensen@regionh.dk Forskerordning
199 268 Ankestyrelsen, Analysekontoret Jan Peter Henriksen analyse@ast.dk Forskerordning
200 269 Ernst & Young, Transaction Advisory Services, Infrastructure Advisory Klaus Ahm klaus.ahm@dk.ey.com Forskerordning
201 270 Aarhus Kommune, Børn og Unge Ole Hersted Hansen ohh@aarhus.dk Forskerordning
202 272 Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Per Krogh Hansen pkha@sdu.dk Forskerordning
203 273 Dansk Hovedpinecenter, Glostrup Hospital Thomas Folkmann Hansen thomas.hansen@regionh.dk Forskerordning
204 274 Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Jens Dolin dolin@ind.ku.dk Forskerordning
205 276 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet Lone Grønbæk lg@sam.sdu.dk Forskerordning
206 277 Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet Torben Andersen toa@sdu.dk Forskerordning
207 278 KL (Kommunernes Landsforening) Søren Lindemann Aagesen saa@kl.dk Forskerordning
208 279 Biologisk Institut, Sektion for Økologi og Evolution, Københavns Universitet Jacobus Jan Boomsma jjboomsma@bio.ku.dk Forskerordning
209 281 3F, Økonomisk Sekretariat Jesper Grunnet-Lauridsen jesper.lauridsen@3f.dk Forskerordning
210 282 Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet Anders D. Børglum anders@humgen.au.dk Forskerordning
211 283 Discovery Biology Research, H. Lundbeck A/S Daniel Vega Møller dvem@lundbeck.com Forskerordning
212 284 Forskningsenheden for Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark Tanja Maria Sheldrick-Michel tanja.michel@rsyd.dk Forskerordning
213 285 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune Camilla Buck Hegaard gk6f@bif.kk.dk Forskerordning
214 286 DEFACTUM, Region Midtjylland Camilla Palmhøj Nielsen camilla.palmhoj@rm.dk Forskerordning
215 287 Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet Anja Pinborg anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk Forskerordning
216 288 Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital Svend Eggert Jensen svend.eggert.jensen@rn.dk Forskerordning
217 289 Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet Sharon Millar smillar@sdu.dk Forskerordning
218 290 SAMPENSION KP Livsforsikring A/S Anne Louise Baltzer Engelund alb@sampension.dk Forskerordning
219 291 Kardiologisk & Endokrinologisk Afdeling, Hillerød Hospital Tomas Joen Jakobsen tojj@hih.regionh.dk Forskerordning
220 292 Afdeling for medfødte sygdomme, Statens Serum Institut David M. Hougaard dh@ssi.dk Forskerordning
221 293 McKinsey & Company Marie-Louise Bang-Pedersen marie-louise_bang-pedersen@mckinsey.com Forskerordning
222 294 Afdeling for Sammenhængende Patientforløb, Bispebjerg Hospital Anne Frølich anne.frolich@dadlnet.dk Forskerordning
223 295 Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Jørn Flohr Nielsen jflohr@asb.dk Forskerordning
224 296 Kardiologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Hans Mickley hans.mickley@ouh.regionsyddanmark.dk Forskerordning
225 297 Boligøkonomisk Videncenter, Realdania Curt Liliegreen cli@realdania.dk Forskerordning
226 298 Forskningsenheden Vest,Center for Psykiatrisk Forskning, Herning Hans Jørgen Søgaard hans.soegaard@ps.rm.dk Forskerordning
227 301 DanskeGymnasier Kirsten Overgaard Bach kob@danskegymnasier.dk Forskerordning
228 302 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Ellen Christine Leth Løkkegaard loekkegaard@dadlnet.dk Forskerordning
229 303 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet John Erik Hermansen john.hermansen@agrsci.dk Forskerordning
230 304 Klinik for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Mette S. Deleuran mettdele@rm.dk Forskerordning
231 305 Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Gregor Jemec gbj@regionsjaelland.dk Forskerordning
232 306 Retspsykiatrisk Afdeling (R), Aarhus Universitetshospital Trine Arngrim trinarng@rm.dk Forskerordning
233 308 Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Gert Martin Hald ghald@sund.ku.dk Forskerordning
234 309 Dansk Multipel Sclerose Center Melinda Magyari melinda.magyari.01@regionh.dk Forskerordning
235 310 Als Research Jacob Als Thomsen jat@alsresearch.dk Forskerordning
236 312 Forskningsenheden for børne- og ungdomspsykiatri, Region Nordjylland Marlene Lauritsen marlene.lauritsen@rn.dk Forskerordning
237 313 Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital Thue Ørsnes thue.oersnes@regionh.dk Forskerordning
238 314 BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Karen Vitting Andersen karen.vitting.andersen@regionh.dk Forskerordning
239 315 Bureau 2000 Niels Glavind ng@bureau2000.dk Forskerordning
240 316 Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital Celeste Porsbjerg celeste.porsbjerg@regionh.dk Forskerordning
241 317 Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG), Rigshospitalet Bent Ejlertsen bent.ejlertsen@regionh.dk Forskerordning
242 318 Mploy A/S Thomas Kibak thk@mploy.dk Forskerordning
243 319 Erhvervshus Sjælland Janus Munthe jnm@ehsj.dk Forskerordning
244 320 Øjenafdelingen, Glostrup Hospital Steffen Heegaard steffen.heegaard@regionh.dk Forskerordning
245 322 Vækstfonden Ditte Rude Moncur drm@vf.dk Forskerordning
246 323 Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Else Marie Damsgaard elsedams@rm.dk Forskerordning
247 324 DEA Kristian Thor Jakobsen ktj@dea.nu Forskerordning
248 325 Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Gunhild Waldemar gunhild.waldemar.01@regionh.dk Forskerordning
249 326 ENVERSION Jacob Høy Bertelsen jhb@enversion.dk Forskerordning
250 328 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Høgni Kalsø Hansen hh@ign.ku.dk Forskerordning
251 329 Incentive Partners Aps Mette Bøgelund mb@incentive.dk Forskerordning
252 330 Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Susanne Reventlow susrew@sund.ku.dk Forskerordning
253 331 Fonden Kraka Peter Mogensen pem@kraka.org Forskerordning
254 332 Vindmølleindustrien Jan Hylleberg jhy@windpower.org Forskerordning
255 334 Dansk Energi Anders Stouge ast@danskenergi.dk Forskerordning
256 336 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Per Hove Thomsen per.hove.thomsen@ps.rm.dk Forskerordning
257 337 Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen sup@ens.dk Forskerordning
258 339 Fællesadministrationen, Københavns Universitet Jørgen Honore direktor@adm.ku.dk Forskerordning
259 340 Odense Kommune, Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Camilla Staal Axelsen csax@odense.dk Forskerordning
260 341 Afdeling for Systemanalyse, DTU Management Engineering Simon Bolwig sibo@dtu.dk Forskerordning
261 342 Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden Anne Katrine Pagsberg anne.katrine.pagsberg@regionh.dk Forskerordning
262 343 Vesthimmerlands Kommune Find Korsbæk fko@vesthimmerland.dk Forskerordning
263 344 Institut for Strategi og Innovation, CBS Keld Laursen kl.si@cbs.dk Forskerordning
264 345 Udlændinge- og Integrationsministeriet Lise Heinesen lihe@tbst.dk Forskerordning
265 346 Urologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet Martin Andreas Røder andreasroder@gmail.com Forskerordning
266 347 Center for Grønlandsforskning, Aalborg Universitetshospital Stig Andersen stiga@dadlnet.dk Forskerordning
267 348 Miljøstyrelsen Michel Schilling micsc@mst.dk Forskerordning
268 349 Dansk Magisterforening Karen Haumann kha@dm.dk Forskerordning
269 350 Bartholin Instituttet, Rigshospitalet Karsten Buschard buschard@dadlnet.dk Forskerordning
270 351 Landsbyggefonden Evy Ivarsson Nielsen eni@lbf.dk Forskerordning
271 352 Videncentret ved Veterancentret, Forsvaret Søren Andersen soren.bo.andersen@gmail.com Forskerordning
272 353 SDU centrale Analyseenhed, Rektorsekretariatet Jacob Jensen jac@sdu.dk Forskerordning
273 354 Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers Berit Sanne Andersen berit.andersen@stab.rm.dk Forskerordning
274 355 OPEN, Odense Universitetshospital Lone Kjeld Petersen lone.kjeld.petersen@rsyd.dk Forskerordning
275 356 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet Maria Dall Winther madwi@kefm.dk Forskerordning
276 357 Center for Corporate Governance, CBS Niels Westergård-Nielsen nwn.ccg@cbs.dk Forskerordning
277 359 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Jens Fedder jens.fedder@rsyd.dk Forskerordning
278 360 Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune Thomas Berlin Hovmand thomas.berlin.hovmand@buf.kk.dk Forskerordning
279 361 Endokrinologisk Laboratorium, Rigshospitalet Ulla Feldt-Rasmussen ulla.feldt-rasmussen@rh.regionh.dk Forskerordning
280 362 Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Mogens Grønvold mold@sund.ku.dk Forskerordning
281 363 Institute of Applied Economics and Health Research Aps (ApEHR) Martha Emneus martha.emneus@appliedeconomics.dk Forskerordning
282 364 Advice A/S Mikkel Havelund mikkel.ha@adviceas.dk Forskerordning
283 365 Ambition A/S Henrik Hobel hh@ambition.dk Forskerordning
284 366 Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Syd Peter Vestergaard p.vestergaard@rn.dk Forskerordning
285 367 Transportministeriet Anne Rosendal Vejen Mathiasen anm@trm.dk Forskerordning
286 368 Københavns Professionshøjskole Peter Flodin pefl@kp.dk Forskerordning
287 369 Institut for Byggeri og Anlæg, DTU Søren Burcharth sbu@byg.dtu.dk Forskerordning
288 370 Institut for Regnskab, CBS Carsten Rohde cr.acc@cbs.dk Forskerordning
289 371 Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri, Region Hovedstaden Thomas Werge thomas.werge@regionh.dk Forskerordning
290 372 Landbrugsstyrelsen, Data & Analyse Henrik Berg hber@lbst.dk Forskerordning
291 373 Institut for Kultur og Identitet (CUID), Roskilde Universitet Garbi Schmidt andreas.baumann.privat@gmail.com Forskerordning
292 374 Nykredit Realkredit, Regulering Dan Sørensen dks@nykredit.dk Forskerordning
293 375 Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Anne Tybjærg-Hansen anne.tybjaerg.hansen@regionh.dk Forskerordning
294 376 Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A, Aalborg Universitetshospital Ole Thorlacius-Ussing otu@rn.dk Forskerordning
295 377 Center for Boligsocial Udvikling Birgitte Mazanti bma@cfbu.dk Forskerordning
296 378 Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Anders Odgaard anders.odgaard.01@regionh.dk Forskerordning
297 379 SAS Institute Danmark Kaare Brandt Petersen kaare.brandt@sas.com Forskerordning
298 381 Danske Regioner, Center for Økonomi, Sammenhæng og Aftaler Jesper Eriksen jre@regioner.dk Forskerordning
299 382 Rigsrevisionen Nanna Henning nh@rigsrevisionen.dk Forskerordning
300 383 Copenhagen Capacity Klaus Rovsing Kristiansen krk@copcap.com Forskerordning
301 384 IT-Universitetet i København Georg Dam Steffensen georgds@itu.dk Forskerordning
302 386 Implement Consulting Group Steen Daugaard stda@implement.dk Forskerordning
303 387 Moos-Bjerre A/S Michael Moos-Bjerre michael@moos-bjerre.dk Forskerordning
304 388 Institut for Matematik, Aarhus Universitet Markus Kiderlen kiderlen@imf.au.dk Forskerordning
305 389 Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus Per Wagner Kristensen per.wagner.kristensen@rsyd.dk Forskerordning
306 390 Uddannelsesservice, Københavns Universitet Peter Bøcher petb@adm.ku.dk Forskerordning
307 392 Gastroenheden, Herlev Hospital Jacob Rosenberg jacob.rosenberg@regionh.dk Forskerordning
308 393 Psykiatrisk Center Nordsjælland Claudio Scillag claudio.csillag@regionh.dk Forskerordning
309 394 Sundhedsstrategisk Planlægning, Region Sjælland Peder Ring por@regionsjaelland.dk Forskerordning
310 395 Danske Universiteter Jesper Langergaard jl@dkuni.dk Forskerordning
311 396 DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur Edith Montgomery em@dignityinstitute.dk Forskerordning
312 397 Afdeling M - Afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse, Aarhus Universitetshospital Povl Munk-Jørgensen povlmunk@rm.dk Forskerordning
313 398 DTU Compute Bjarne Kjær Ersbøll bker@dtu.dk Forskerordning
314 399 Sundhedssekretariatet, Odense Kommune Charlotte Bentsen chabe@odense.dk Forskerordning
315 400 Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital Hans Kirkegaard hanskirk@rm.dk Forskerordning
316 401 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital Jens Otto Jarløv jens.otto.jarloev@regionh.dk Forskerordning
317 402 Metrica APS Michael Svarer Nielsen msvarer@econ.au.dk Forskerordning
318 404 Fødevareinstituttet, DTU Anette Bysted anby@food.dtu.dk Forskerordning
319 405 Larix A/S Tu Duyen Le Thi tle@larixcro.com Forskerordning
320 406 Landbrug & Fødevarer Frank Øland frha@lf.dk Forskerordning
321 408 Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, Glostrup Hospital Peter Schwarz peter.schwarz@regionh.dk Forskerordning
322 409 Giftlinjen, Bispebjerg Hospital Gesche Jürgens gesche.jurgens@regionh.dk Forskerordning
323 410 Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet Thomas G. Jensen thomas@hum-gen.au.dk Forskerordning
324 411 BDO Consulting Jon Lystlund Halkjær jys@bdo.dk Forskerordning
325 412 Professionshøjskolen Absalon Kathrine Krageskov Eriksen kke@pha.dk Forskerordning
326 413 Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital Ove B. Schaffalitzky de Muckadell sdm@rsyd.dk Forskerordning
327 415 Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune Poul Aggerholm poa@odense.dk Forskerordning
328 416 Fællesadministrationen, Roskilde Universitet Maria Volf Lindhardt volf@ruc.dk Forskerordning
329 417 KEA - Københavns Erhvervsakademi Miriam Skjalm Lissner misl@kea.dk Forskerordning
330 418 Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital Michael Kjær michaelkjaer@sund.ku.dk Forskerordning
331 419 Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet Jens Ejbye Schmidt jesc@kbm.sdu.dk Forskerordning
332 421 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carsten Smidt cf@kfst.dk Forskerordning
333 422 Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, Rigshospitalet Lars Bo Svendsen lars.bo.svendsen@regionh.dk Forskerordning
334 423 Psykiatrisk Center Ballerup Jessica Carlsson Lohmann jessica.carlsson.lohmann@regionh.dk Forskerordning
335 424 Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet Rikke Leth-Larsen rllarsen@health.sdu.dk Forskerordning
336 425 Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge Ismail Gögenur igo@regionsjaelland.dk Forskerordning
337 426 Akademikerne Jonas Holst-Jensen jhj@ac.dk Forskerordning
338 427 Novo Nordisk Fonden Thomas Alslev Christensen talc@novo.dk Forskerordning
339 428 Center for Offentlig Innovation Ole Bech Lykkebo obl@coi.dk Forskerordning
340 429 Center for Innovation (CFI), CBS Anders Sørensen as.eco@cbs.dk Forskerordning
341 430 Enhed for tværsektoriel udvikling, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Jean Hald Jensen jean.jensen@regionh.dk Forskerordning
342 431 Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Thyge Lynghøj Nielsen thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dk Forskerordning
343 433 Institut for Byggeri, By og Miljø Peter Frigaard pf@civil.aau.dk Forskerordning
344 436 Ankestyrelsen Jan Henriksen jah@ast.dk Ministerieordning
345 437 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Klaus Langager khl@star.dk Ministerieordning
346 438 Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Chris Kjeldsen chris.kjeldsen@agro.au.dk Forskerordning
347 439 Retsmedicinsk Instiut, Københavns Universitet Niels Lynnerup nly@sund.ku.dk Forskerordning
348 440 Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Vibeke E. Hjortdal vibeke.hjortdal@regionh.dk Forskerordning
349 441 Last Mile P/S Rasmus Jensen rj@last-mile.dk Forskerordning
350 442 Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Henning Bliddal henning.bliddal@regionh.dk Forskerordning
351 443 DJØF Kaspar Kinnberg kak@djoef.dk Forskerordning
352 445 DAMVAD Analytics Asbjørn Boye Knudsen abk@damvad.com Forskerordning
353 446 Danish Center for eHealth & Epidemiology, Nordsjællands Hospital Pia Munkholm pia.susanne.munkholm@regionh.dk Forskerordning
354 447 Institut for Historie, Syddansk Universitet Martin Rheinheimer mrh@sdu.dk Forskerordning
355 448 Udlændinge- og Integrationsministeriet - ministerieordningen Henrik Kyvsgaard kyv@uibm.dk Ministerieordning
356 449 Sundhedsdatastyrelsen Karen Marie Lyng kmly@sundhedsdata.dk Forskerordning
357 450 Social- og Ældreministeriet (M) Signe Maria Christensen smch@sim.dk Ministerieordning
358 452 Klinik for Lupus og Vaskulitis, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Mikkel Faurschou mikkelf@dadlnet.dk Forskerordning
359 453 Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus Morten Dahl modah@regionsjaelland.dk Forskerordning
360 454 Institut for Odontologi, Aarhus Universitet (nuværende Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet) Siri Beier Jensen siri@dent.au.dk Forskerordning
361 455 Økonomi og Analyse, CBS Kristian Dyhr kd.fa@cbs.dk Forskerordning
362 456 Aalborg Thrombosis Research Unit, Klinisk Institut, Aalborg Universitet Torben Bjerregaard Larsen tobl@rn.dk Forskerordning
363 459 Data og Udviklingsstøtte Morten Helleberg Christiansen mochri@regionsjaelland.dk Forskerordning
364 460 Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS Henrik Hermansen heh.mpp@cbs.dk Forskerordning
365 461 Marselisborg Consulting Lars Buchholt Pedersen lbp@marselisborg.org Forskerordning
366 462 Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet Andreas Kjær andreas.kjaer@regionh.dk Forskerordning
367 463 Grøn Energi Nina Detlefsen nid@danskfjernvarme.dk Forskerordning
368 464 Erhvervsministeriet (M) Katrine Bagge Thorball kabath@em.dk Ministerieordning
369 466 Hjertemedicinsk Afd. B, Odense Universitetshospital Jens Brock Johansen jens.johansen@rsyd.dk Forskerordning
370 467 Center for Data og Analyse, Styrelsen for It og Læring (STIL) Jesper Lund jesper.lund@stil.dk Forskerordning
371 468 Analyse og Digitalisering, Miljø- og Fødevareministeriet Hans Peter Olsen hapol@mfvm.dk Forskerordning
372 470 Danmarks Nationalbank (M) Signe Krogstrup skro@nationalbanken.dk Ministerieordning
373 471 Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge Ole Mathiesen omat@regionsjaelland.dk Forskerordning
374 472 Innovationsfonden Hanne Harmsen hanne.harmsen@innofond.dk Forskerordning
375 473 Nationalt Efterforskningscenter, NEC Søren Have Enevoldsen sen007@politi.dk Forskerordning
376 474 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Psykiatrisk Center Sankt Hans Katrine Johansen katrine.schepelern.johansen@regionh.dk Forskerordning
377 475 IQVIA Kenneth A. Mikkelsen kenneth.mikkelsen@iqvia.com Forskerordning
378 476 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Hosea Dutschke hod@aarhus.dk Forskerordning
379 478 Akademikernes A-kasse Magnus Saxbeck Larsen msl@aka.dk Forskerordning
380 480 Højbjerre Brauer Schultz Esben Anton Schultz eas@hbseconomics.dk Forskerordning
381 481 IRIS Group Jens Bjerg jb@irisgroup.dk Forskerordning
382 482 Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Bjarke Schønwandt Mortensen bsm@km.dk Forskerordning
383 483 Molekylær Patologi Laboratoriet, Hvidovre Hospital Jesper Hansen Bonde jesper.hansen.bonde@regionh.dk Forskerordning
384 484 Roskilde Kommune Katrine Skov Hansen katrinesh@roskilde.dk Forskerordning
385 485 Reumatologisk Forskningsenhed, Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital Ellen-Margrethe Hauge ellhau@rm.dk Forskerordning
386 486 Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet Christian von Buchwald christian.von.buchwald@regionh.dk Forskerordning
387 487 Juridisk Institut, Syddansk Universitet Camilla Hørby Jensen chj@sam.sdu.dk Forskerordning
388 488 Analyse & Tal Malte Moll Wingender malte@ogtal.dk Forskerordning
389 489 Uddannelses- og Forskningsministeriet (M) Jonas Zielke Schaarup jzs@ufm.dk Ministerieordning
390 490 Syddansk Colorectal Cancer Center, Vejle Sygehus Torben Frøstrup Hansen torben.hansen@rsyd.dk Forskerordning
391 492 Hæmatologisk forskningsenhed, Klinisk Institut, Odense Universitetshospital Henrik Frederiksen henrik.frederiksen@rsyd.dk Forskerordning
392 493 Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet Poul Jørgen Jennum poul.joergen.jennum@regionh.dk Forskerordning
393 494 Axcelfuture Joachim Sperling js@axcelfuture.dk Forskerordning
394 495 Transport-. Bygnings- og Boligministeriet Lise Heinesen lihe@tbst.dk Ministerieordning
395 496 Pluss Leadership A/S Stefan Brendstrup sb@pluss.dk Forskerordning
396 497 Hud- og Allergiafdelingen, Gentofte Hospital Alexander Egeberg alexander.egeberg@regionh.dk Forskerordning
397 498 Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Søren Kold sovk@rn.dk Forskerordning
398 499 BL- Danmarks Almene Boliger Solveig Råberg Tingey srt@bl.dk Forskerordning
399 501 Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk Afdeling T, Odense Universitetshospital Jes Sanddal Lindholt jes.sanddal.lindholt@rsyd.dk Forskerordning
400 502 Øre-, Næse-, Hals og Kæbekirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Preben Homøe prho@regionsjaelland.dk Forskerordning
401 504 Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet Helle S. Waagepetersen helle.waagepetersen@sund.ku.dk Forskerordning
402 505 Velliv, Pension & Livsforsikring A/S Allan Petersen a.petersen@velliv.dk Forskerordning
403 506 Medicinsk Gastroenterologisk klinik, Rigshospitalet Palle Bekker Jeppesen pbej0001@regionh.dk Forskerordning
404 507 CIMT - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi ved Odense Universitetshospital Kristian Kidholm kristian.kidholm@rsyd.dk Forskerordning
405 508 Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital Isik Somuncu Johansen isik.somuncu.johansen@rsyd.dk Forskerordning
406 509 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Regionshospitalet Herning Maria Halberg maria.halberg@rm.dk Forskerordning
407 510 Social- og Indenrigsministeriet, Benchmarkingenheden Peter Østergaard peos@oim.dk Ministerieordning
408 511 Dansk Ejendomsmæglerforening Troels Theill Eriksen tte@de.dk Forskerordning
409 513 Reumatologisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Anne Voss anne.voss@rsyd.dk Forskerordning
410 514 Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital Lars Nannestad Jørgensen lars.nannestad.joergensen@regionh.dk Forskerordning
411 515 Akutberedskabet, Region Hovedstaden Fredrik Folke fredrik.folke@regionh.dk Forskerordning
412 516 Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Lisa Sengeløv lisa.sengeloev@regionh.dk Forskerordning
413 517 Institut for Menneskerettigheder Hans-Otto Sano hosa@humanrights.dk Forskerordning
414 518 Centre for Energy Informatics, Syddansk Universitet Bo Nørregaard Jørgensen bnj@mmmi.sdu.dk Forskerordning
415 519 Endokrinologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital Jan Frystyk jan.frystyk@rsyd.dk Forskerordning
416 520 Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Jørgen Frøkiær jf@clin.au.dk Forskerordning
417 521 Øre-næse-hals-afdelingen, Regionshospitalet Holstebro Therese Ovesen theroves@rm.dk Forskerordning
418 522 Fælles Service, Aalborg Universitet Morten Winterberg mw@adm.aau.dk Forskerordning
419 523 Viegand Maagøe A/S Carsten Glenting cag@viegandmaagoe.dk Forskerordning
420 524 COPECARE, Videncenter for reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet Merete Lund Hetland merete.hetland@dadlnet.dk Forskerordning
421 525 Forskningsenheden for Klinisk Biokemi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Lars Melholt Rasmussen lars.melholt.rasmussen@rsyd.dk Forskerordning
422 526 PwC Consulting Mette Lindgaard mette.lindgaard@pwc.com Forskerordning
423 527 Horsens Kommune Thomas Astrup Bæk thoa@horsens.dk Forskerordning
424 533 Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital Anders Løkke Ottesen andeotte@rm.dk Forskerordning
425 534 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) Brian Arreborg Hansen braha@sdfe.dk Forskerordning
426 535 Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune Anne Knudsen ak@aarhus.dk Forskerordning
427 539 Arbejdstilsynet (M) Kirsten Brink kbh@at.dk Ministerieordning
428 540 Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet Jesper Hallas jhallas@health.sdu.dk Forskerordning
429 541 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), Frederiksberg Hospital Jens Winther Jensen jwj@rkkp.dk Forskerordning
430 543 Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Naja Hulvej Rod nahuro@sund.ku.dk Forskerordning
431 544 Lange Gruppen Thomas Lange thomas@langegruppen.dk Forskerordning
432 545 Afdeling for Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Lene Hjerrild Iversen d268143@dadlnet.dk Forskerordning
433 546 Gladsaxe Kommune Mads Rieck Thorning marith@gladsaxe.dk Forskerordning
434 547 Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Programkontor 1 (ICI) Troels Verge tv@ufst.dk Forskerordning
435 548 Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet Mikael Vetner vetner@hum.aau.dk Forskerordning
436 549 Dialog mod Vold, Askovfonden Susanne Nour Magnusson susanne.magnusson@dialogmodvold.dk Forskerordning
437 550 Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital Henrik Nielsen henrik.nielsen@rn.dk Forskerordning
438 551 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) Jimmy Bruun Felthaus jbf@ufm.dk Forskerordning
439 552 Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Niels-Jørgen Løkkegaard nlo@regionsjaelland.dk Forskerordning
440 553 Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Jakob Christensen jakob@farm.au.dk Forskerordning
441 554 Forskningsenheden under Afdeling for Depression og Angst (F-ADA), Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Søren Dinesen Østergaard soeoes@rm.dk Forskerordning
442 555 H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital Steffen Husby steffen.husby@rsyd.dk Forskerordning
443 557 REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Region Syddanmark, OUH Ann Dorthe Olsen Zwisler ann.dorthe.olsen.zwisler@rsyd.dk Forskerordning
444 558 Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) Mads Nielsen madsn@di.ku.dk Forskerordning
445 559 Index100 Peter Holdt-Olesen pho@index100.dk Forskerordning
446 560 Aarhus Universitetshospital, Afdelingen for Hjertesygdomme Michael Mæng michael.maeng@ki.au.dk Forskerordning
447 561 Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning Søren Paaske Johnsen soeren.johnsen@rn.dk Forskerordning
448 562 Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital Thomas Benfield thomas.lars.benfield@regionh.dk Forskerordning
449 563 Forskningsenhed for Mental Folkesundhed, Aarhus Universitet Carsten Lyng Obel co@ph.au.dk Forskerordning
450 564 Dansk Lægemiddel Information, Market Intelligence Mary Rosenzweig mro@dli-mi.dk Forskerordning
451 565 Center for Epidemiologisk Forskning, Nykøbing F. Sygehus Elsebeth Lynge elsebeth@sund.ku.dk Forskerordning
452 566 Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Søren Overgaard søren.overgaard@rsyd.dk Forskerordning
453 567 Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland Christian Backer Mogensen christian.backer.mogensen@rsyd.dk Forskerordning
454 569 Department of Organisation, CBS Marianne Aarø-Hansen maa.ioa@cbs.dk Forskerordning
455 570 Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital Hendrik Vilstrup vilstrup@clin.au.dk Forskerordning
456 571 Steno Diabetes Center Odense, Odense Universitetshospital Kurt Højlund kurt.hoejlund@rsyd.dk Forskerordning
457 572 Styrelsen for Patientsikkerhed Birgitte Drewes bidr@stps.dk Forskerordning
458 573 Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Lars Simon Rasmussen lars.simon.rasmussen.01@regionh.dk Forskerordning
459 574 Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital Annelli Sandbæk anesnd@rm.dk Forskerordning
460 575 Faggruppen for Medicinsk Informatik, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universtitet Ole Hejlesen okh@hst.aau.dk Forskerordning
461 576 AstraZeneca AB Klaus Kaae Andersen klausk.andersen@astrazeneca.com Forskerordning
462 577 Danske Maritime Klaus Rostell kro@danskemaritime.dk Forskerordning
463 578 Afdeling for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund, Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) Thomas Illum Hansen thih@ucl.dk Forskerordning
464 579 FTFa Anders Lorenzen alo@ftfa.dk Forskerordning
465 580 MEGAFON Asger H. Nielsen ahn@megafon.dk Forskerordning
466 581 Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet Vibeke E. Hjortdal vibeke.hjortdal@regionh.dk Forskerordning
467 582 Idrættens Analyseinstitut Rasmus K. Storm rasmus.storm@idan.dk Forskerordning
468 583 Forskningsenheden for Kirurgi, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital Niels Qvist niels.qvist@rsyd.dk Forskerordning
469 584 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Ulrik Schiøler Kesmodel u.kesmodel@rn.dk Forskerordning
470 585 Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital Marianne Tang Severinsen m.severinsen@rn.dk Forskerordning
471 588 Socialstyrelsen (M) Jakob Janum Gadmar jajg@socialstyrelsen.dk Ministerieordning
472 589 Region Sjælland, Data og udviklingsstøtte (R) Mahad Mussa Huniche mahu@regionsjaelland.dk Forskerordning
473 590 Instituttet for fremtidsforskning (IFF) Lasse Jonasson lj@iff.dk Forskerordning
474 591 Steno Diabetes Center Sjælland Lise Tarnow litar@regionsjaelland.dk Forskerordning
475 592 DTU Entrepreneurship Jes Broeng jesbo@dtu.dk Forskerordning
476 593 Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet Gitte Moos Knudsen gitte@nru.dk Forskerordning
477 594 AP Pension, BI og Analyse Per Helmark phm@appension.dk Forskerordning
478 595 Kvindesygdomme og Fødsler, Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Lars Henning Pedersen lhp@clin.au.dk Forskerordning
479 596 Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Lisa Maria Bang lmba@regionsjaelland.dk Forskerordning
480 597 iNudgeyou Jossi Steen-Knudsen jossi@inudgeyou.com Forskerordning
481 598 Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), Syddansk Universitet Kaare Christensen kchristensen@health.sdu.dk Forskerordning
482 599 PFA Kristian Buchardt buc@pfa.dk Forskerordning
483 600 Kolding Kommune John Burchardt jobu@kolding.dk Forskerordning
484 601 Topdanmark Forsikring A/S Carsten Dam Pedersen cdp@topdanmark.dk Forskerordning
485 602 Urologisk afdeling, Herlev Hospital Gregers Gautier Hermann gregers.gautier.hermann@regionh.dk Forskerordning
486 603 Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Herning Morten Bøttcher morboett@rm.dk Forskerordning
487 604 Øre,- Næse- Halskirurgisk afdeling H, Aarhus Universitetshospital, Skejby Tejs Ehlers Klug tejsklug@rm.dk Forskerordning
488 605 Parexel Danmark A/S Patrick Wulf Hanson patrick.hanson@parexel.com Forskerordning
489 606 SMVdanmark Mia Amalie Holstein holstein@smvdanmark.dk Forskerordning
490 607 PenSam Martin Kramer Petersen makp@pensam.dk Forskerordning
491 608 Interdisciplinary Centre on Population Dynamics (CPop), Syddansk Universitet Jes Søgaard jsoegaard@sam.sdu.dk Forskerordning
492 609 Ferring Pharmaceuticals A/S Kristian Vinter Juul kristian.juul@ferring.com Forskerordning
493 610 Danske Gymnasier Jenny Bøving Arendt jba@danskegymnasier.dk Forskerordning
494 611 Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Glostrup Niklas Rye Jørgensen niklas.rye.joergensen@regionh.dk Forskerordning
495 612 Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg Janus Laust Thomsen jlt@dcm.aau.dk Forskerordning
496 613 Dermato-Venerologisk afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital Alexander Egeberg alexander.egeberg@regionh.dk Forskerordning
497 614 Colliers Danmark Gregers Nytoft Rasmussen gregers.nytoft@colliers.com Forskerordning
498 615 Frederiksberg Kommune, Analyseenheden Line Bruhn Skytte Hejbøl lihe13@frederiksberg.dk Forskerordning
499 616 Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital Christian S. Meyhoff christian.sylvest.meyhoff@regionh.dk Forskerordning
500 617 Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital Ole Schmeltz Søgaard olesoega@rm.dk Forskerordning
501 618 Statsministeriet Martin Madsen mma@dst.dk Ministerieordning